خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن داشته باشند.

در این فصل، کاربران با نقش ابزارهای اندازه گیری آشنا شوند و بتوانند در زندگی،یکاها و ابزارهای اندازه گیری را به طور مناسب به کار گیرند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران گرامی در این فصل :

1- با یکاها و ابزار اندازه گیری طول، جرم، وزن، زمان و چگالی آشنا می شوند.

2-می توانند طول و جرم یک جسم یا زمان انجام یک فرایند را اندازه گیری و گزارش کنند.

3- می توانند طول، حجم، جرم، وزن و چگالی یک جسم را اندازه گیری کنند و برخی ازتبدیل های متعارف را انجام دهند.

4- در اندازه گیری ها دقت های لازم و نحوه استفاده درست از وسیله و خواندن درست رااعمال می کنند.

5-روش های اندازه گیری غیر مستقیم را به کار می برند و تبدیل واحدهای متعارف را به راحتی انجام می دهند.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

پیشنهاد می شود:

ابتدا سوالات را بررسی کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

سپس با مراجعه به پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نماید تا تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید.

موفقیت شما آرزوی همیشگی ماست.

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ

مشخصات محصول

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 
نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ  1.5 مگابایت 7 23

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ صفحه 0نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ صفحه 1نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ صفحه 2 نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ صفحه 3نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 2 با پاسخ صفحه 2

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید