خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۸۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 + پاسخ تشریحی

استدلال و اثبات در هندسه

تفکر ریاضی با به کارگیری مهارت های غنی ریاضی برای درک ایده ها، کشف روابط میان ایده ها و روابط شان و حل مسائلی که با ایده ها سروکار ٔدارند، شکل می گیرد.

استدلال ریاضی بخشی از فرایند ریاضی است.

استدلال ریاضی قسمتی از تفکر ریاضی است که با تشکیل تعمیم ها و به دست آوردن نتایج معتبر درباره  ایده ها و چگونگی ارتباط آنها درگیر است. دو نوع مهم استدلال ریاضی، استدلال استقرایی و ٔاستدلال استنتاجی است.

این فصل شامل پنج درس می باشد که در دو درس اول، کاربر با استدلال، اثبات و نیز برخی مفاهیم مانند تعمیم که در استدلال ها به کار می روند آشنا می شود.

در درس های سوم و چهارم، همنهشتی مثلث ها و تسلط نسبی بر حل مسائل آن و نوشتن منظم برخی اثبات ها با نمادهای ریاضی مدنظر می باشد و نیز با برخی مطالب که در حل مسائل او را یاری می نماید آشنا خواهد شد و در درس آخر این فصل با مفهوم تشابه آشنا می شود.

در این قسمت یک نمونه سوال ریاضی بر مبنای اهداف از فصل سوم کتاب طراحی شده است.

سعی شده است سوالات بر مبنای اهداف با سطوح متفاوت یادگیری مطرح شده باشند .

در پایان جهت راهنمایی کاربران گرامی پاسخ نامه تشریحی همراه با سوالات آورده شده است.

توصیه می شود کاربران گرامی ابتدا پاسخ سوالات را بر مبنای زمان تعیین شده  بدقت بنویسند. سپس با مراجعه به پاسخ نامه ، جواب های خود را تحلیل نمایند. تحلیل آزمون اهمیت بسزایی دارد، چرا که نقاط ضعف و قوت کاربر را نمایان می سازد.

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 3 + پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 3 + پاسخ تشریحی صفحه 0

نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 صفحه 1 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 صفحه 2 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 صفحه 3 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 صفحه 4 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 3 صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۸۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید