خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب تشریحی

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب (چند ضلعی ها) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه ازسوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

مروری بر فصل : چند ضلعی ها و تقارننمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 0

اهداف کلی

  1.  تشخیص چند ضلعی و چند ضلعی منتظم
  2.  دوران ۱۸۰ درجه یک شکل و درک ارتباط آن با مرکز تقارن
  3.  تشخیص مرکز تقارن
  4.  دوران یک شکل به اندازه دلخواه
  5.  آشنایی با ارتباط میان زاویه های بین خطوط موازی و مورب
  6.  به کارگیری این ارتباط در یافتن زاویه های مجهول
  7.  استفاده از زبان ریاضی برای بیان استدلال های ساده
  8.  آشنایی با تعریف متوازی الاضلاع و مستطیل مربع و لوزی
  9.  استفاده از تقارن در یافتن خاصیت های چند ضلعی های خاص 

این فصل با تعریف چند ضلعی و چند ضلعی منتظم آغاز می‌شود و با آشنایی چند ضلعی های منتظم ادامه می یابد.

سپس مرکز دوران تعریف می‌شود و از کاربران گرامی می خواهد تا با کمک دوران تعیین کنند نقاط مشخص شده در کدام یک از چند ضلعی های منتظم مرکز تقارن دارند.

 توازی و تعامد 

 همچنین در این درس، کاربران گرامی با ارتباط میان زاویه های بین خطوط مورب و موازی آشنا می شوند و با بیان استدلال های ساده به زبان ریاضی و آشنایی با ارتباط میان خطوط موازی و عمود ، اطلاعات کافی به دست خواهند آورد

 چند ضلعی ها در نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3

در این فصل نیز کاربران گرامی با متوازی الاضلاع و  خواص آن آشنا می شوند

تشخیص متوازی الاضلاع در میان شکل های هندسی به کاربران در درک آشنایی مستطیل، لوزی و مربع که نوعی متوازی الاضلاع هستند کمک می کند.

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعداد سوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 3 با جواب  تشریحی

  1.5 مگابایت 9 17

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3 با جواب صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید