خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب تشریحی (بردار و مختصات)

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب (بردار و مختصات) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه ازسوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

بردار و مختصات

 کاربران گرامی در پایه هفتم بردار و مختصات را یاد گرفتید

همچنین بردارهای مساوی و قرینه یک بردار و بردار انتقال را نیز به کار بردید 

در سال هشتم ضمن معرفی بردارها به جمع دو یا چند بردار با هم پرداخته می شوند که بردار حاصل جمع آنها یا برآیند می گوییم

همچنین یک بردار را روی دو راستای مشخص تنظیم کنیم.

 در ادامه ضرب عدد در بردار مطرح می شود

آخرین مبحث این فصل بردارهای واحد مختصات هستند که با استفاده از آنها می توان مختصات بردار را نمایش داد.

 در ارائه این فصل ابتدا از دیدگاه هندسی استفاده می کنیم سپس با توجه به دیدگاه هندسی فرمول های جبری مربوط به بردار ها آشنا می شویم

 با توجه به اینکه دیدگاه های هندسی قابل مشاهده هستند اگر زمانی رابطه های جبری فراموش شوند با تصور آنها می توان رابطه های جبری را بازنویسی کرد

 نقشه مفهومی این فصل:نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب تشریحی (بردار و مختصات) 1

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب تشریحی (بردار و مختصات)

اهدف فصل:

کاربران باید:

 1.  مفهوم برایند دو بردار را به صورت هندسی درک کنند 
 2. رابطه مختصاتی را برای مجموعه دو بردار پیدا کنند.
 3.  مفهوم بردارهای برابر را به صورت هندسی و هم به صورت جبری مختصاتی فرا بگیرند.
 4.  برآیند سه یا چهار چند بردار را محاسبه کنند.
 5.  درک مفهوم بردار صفر
 6.  تجزیه یک بردار روی دو راستای  نامشخص 
 7. درک ضرب عددی مثبت در یک بردار( تعبیر هندسی)
 8. درک ضرب عددی منفی در یک بردار( تعبیر هندسی)
 9.  رابطه مختصاتی ضرب عدد در بردار را بنویسد.
 10.  شناخت دو بردار هم راستا و هم جهت و غیر هم جهت
 11.  محاسبه حاصل جمع یا برایند مضارب بردارها
 12. درک هندسی بردارهای واحد دستگاه مختصات
 13.  درک مختصاتی بردارهای واحد مختصات
 14.  هر بردار را بتوانند به صورت ترکیبی از بردارهای واحد بنویسد
 15.  حل معادله های برداری 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه آزمون ریاضی هشتم فصل 5 با جواب تشریحی (بردار و مختصات)

نام محصول حجم تعداد صفحه تعداد سوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 5 با جواب  تشریحی

  2 مگابایت 10 17

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب تشریحی (بردار و مختصات)

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 5 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 5 با جواب صفحه 6

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید