خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب (توان و جذر) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه سوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

توان و جذب

کاربران گرامی این فصل از دو بخش توان و بخش جذر تشکیل شده است

در بخش توان یادآوری مطالب مهم سال قبل و قواعد جدیدی از به توان رساندن و تقسیم اعداد توان دار به شما آموزش داده می تشکیل شده ست.

در بخش جذر نیز هدف ارتقاء درک کاربران از مفهوم جذر و کمک به توسعه درک و آنها از مفهوم عدد است

در محاسبه جذر به طور عمده محاسبه جذر تا یک رقم اعشار مورد نظر است که به شیوه نصف کردن فاصله ها به شما آموزش داده می شود.

در تمام فصل توجه به فرایند حل مسئله، مسائل باز پاسخ، بدفهمی های کاربران ، حدس زدن و بررسی کردن، آزمایش کردن و استدلال و گفتمان ریاضی از جمله موضوعات اساسی این فصل است.

بخشی از قسمت جذر نیز به قواعد محاسبه با رادیکال ها و نمایش اعداد رادیکالی روی اعداد اختصاص دارد.

بنابراین در این فصل(نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب) با مفاهیم زیر آشنا خواهیم شد و در طراحی سوالات از آن استفاده شده است.

 توان و جذر

 1.  محاسبه جذر تقریبی تا یک رقم اعشار به روش  نصف کردن
 2.  خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها
 3.  نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
 4.  تقسیم دو عدد تواندار با توان های مساوی
 5.  ساده کردن یک عدد توان دار
 6.  تقسیم دو عدد تواندار با پایه های مساوی
 7. محاسبه یک عدد تواندار به توان یک عدد دیگر

 اهداف فصل

 1.  یادآوری قواعد ضرب دو عدد تواندار با پایه های مساوی و توان های مساوی
 2.  به توان رساندن یک عدد توان دار
 3. قواعد محاسبه تقسیم دو عدد تواندار با پایه ها یا توانهای مساوی
 4.  آشنایی با کاربرد اعداد توان دار
 5.  آشنایی تدریجی با اعداد گنگ و مقدار تقریبی آنها
 6.  ایجاد مهارت در محاسبه جذر تقریبی اعداد تا یک رقم اعشار
 7.  توانایی نمایش اعداد گنگ در محور اعداد به صورت تقریبی

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب تشریحی (توان و جذر)

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 7 با جواب  تشریحی

  1/5مگابایت 7 18

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 7 با جواب صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید