خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب (آمار و احتمال) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه سوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

آمار و احتمال

 در کتاب های درسی ریاضی دوره ابتدایی و به صورت مقدمات آمار و احتمال بیان و مطرح شده است.

در کتاب هفتم نیز به آمار و احتمالات اشاره شده است.

 کاربران گرامی لازم است قبل از ورود به این مبحث مطالب مربوط  به کتاب هفتم را مرور کنند

 می دانیم کاربران با انواع نمودارها و طرز رسم آنها آشنا هستند و با میانگین داده ها نیز آشنایی دارنددر این فصل به صورت گسترده تر به مفاهیم آمار و احتمال پرداخته می شود.

 دسته بندی داده ها

 اهداف

 1.  یادآوری و مرور آنچه در سال های قبل آموخته اید به خصوص در نمودارهای ستونی
 2.  تجزیه و تحلیل داده ها و نمودارها
 3.  دسته بندی داده ها و تحلیل دسته بندی کردن آنها و به دست آوردن طول دسته مناسب
 4.  معرفی میانگین داده های دسته بندی
 5.  میانگین داده ها
 6.  درک مفهوم میانگین
 7.  پیدا کردن میانگین داده ها با تعداد کم
 8. درک  تقریبی بدون میانگین محاسبه شده از جدول داده های دسته بندی شده
 9.  پیدا کردن میانگین داده های دسته بندی شده
 10. اندازه گیری شانس
 11.  احتمال با شانس یکی نیست و در واقع احتمال، شانس را اندازه گیری می کند
 12.  یادآوری فرمول محاسبه احتمال رخداد یک پیشامد تصادفی برحسب تعداد حالت های مطلوب به تعداد حالت های ممکن
 13.  به دست آوردن احتمال و مقایسه آن با دو عدد
 14.  تشخیص پیشامد های هم شانس 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب تشریحی (آمار و احتمال)

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 8 با جواب  تشریحی

  1/5مگابایت 9 17

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب تشریحی (آمار و احتمال)1

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 8 با جواب صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید