خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب (دایره ها) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه سوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

دایره ها

 اهداف کلی

دانش آموزان در این فصل:

 1. خط مماس بر دایره و موجود بودن خط مماس در نقطه تماس آشنا می شوند.
 2.  روند همچنین با زاویه های مرکزی و محاطی و رابطه بین آنها آشنایی پیدا می کنند.
 3.  و در پایان زاویه محاطی  برابری زاویه های محاطی روبه یک کمان و زاویه های محاطی روبه بود تاکید خواهد شد.

اهداف جزئی

 1.   تعریف دایره را را بداند و اجزای آن را بشناسند.
 2.  وضعیت های ممکن برای یک خط و دایره را بداند..
 3.  خط مماس بر دایره را بشناسد و ویژگی آنها را بداند و در مسائل به کار ببرد.
 4.   وتر دایره را بشناسند و بداند یک قطر دایره بر یک وتر عمود است  اگر و تنها اگر آن و تر را نصف کند.
 5.  بتواند مرکزی دایره ای داده شده را با استفاده از خواص  وتر آن به دست آورد.
 6.  زاویه مرکزی را تشخیص دهد و تعریف آن را بداند.
 7.  بداند که اندازه کمان برابر است با اندازه زاویه مرکزی رو به آن.
 8.  رابطه طول کمان را با اندازه کمان و محیط دایره بداند.
 9. بداند در یک دایره کمان های نظیر به  وترهای برابر با هم برابرند وترهای مربوط به کمان های برابر نیز با هم برابرند.
 10.  مفاهیم فوق را در حل مسائل به کار ببرد.
 11.  نحوه رسم چند ضلعی های منتظم به کمک زاویه مرکزی را بداند.
 12. امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب تشریحی (آمار و احتمال)

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 9 با جواب  تشریحی

  2 مگابایت 8 17

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آزمون ریاضی هشتم فصل 9 با جواب  تشریحی 1

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب صفحه 4 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 9 با جواب صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید