خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی (سطح و حجم)

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف کلی

 1.  شناخت احجام هندسی
 2.  شناخت چگونگی به دست آوردن حجم اشکال هندسی و نوشتن آنها به صورت عبارت جبری
 3.  شناخت مساحت جانبی و کل کلی و چگونگی به دست آوردن و نوشتن آنها به صورتی عبارت جبری
 4.  شناخت تبدیلات سطح و حجم
 5.  آشنایی بیشتر با انواع حجم های هندسی و و انواع آن
 6.  آشنایی با شباهت ها و تفاوت های حجم های هندسی منشوری و مخروطی و کروی
 7.  آشنایی با منشور و اجزای مختلف آن
 8.  آشنایی با سطح مقطع و مقطع زنی
 9.  تقویت تجسم فضایی و درک دستگیره از بالا
 10.  آشنایی با گستره احجام هندسی منشور مکعب استوانه
 11.  آشنایی با مساحت جانبی و فرمول جبری به دست آوردن مساحت جانبی احجام هندسی
 12.  آشنایی بیشتر با حجم احجام هندسی و آشنایی با فرمول جبری حجم
 13.  آشنایی با حجم حاصل از دوران بعضی از اشکال هندسی

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با جواب صفحه 9

 کاربران گرامی در سال های گذشته با مساحت اشکال هندسی آشنا شده و قادر به محاسبه سطح آنها می باشد همچنین با حجم های مکعب مکعب مستطیل استوانه و مخروط آشنا شده اید نیز حجم مکعب و مکعب مستطیل را در سال ششم یاد گرفته اید در این فصل برای بالابردن تجسم فضایی کاربران تصویر از بالا نیز استفاده می شود.

 لازم است ابتدا سوالات  را محاسبه کنید و پس از بررسی به پاسخ نامه مراجعه کنید و اشکالات خود را برطرف کنید تا تحلیل درستی از نتایج خود داشته باشید 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

نمونه آزمون ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 6 با جواب  تشریحی

  2 مگابایت 9 13

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با جواب صفحه 0

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی صفحه 5 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 6 با پاسخ تشریحی صفحه 6

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید