خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با جواب تشریحی

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با جواب تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف 

 1. آشنایی با عدد توان دار و اجزای آن پایه و توان
 2.  آشنایی با محاسبه یک عدد توان دار
 3.  آشنایی با شیوه ضرب اعداد تواندار با پایه های مساوی
 4.  آشنایی با شیوه ضرب عدد تواندار با توان های مساوی
 5.  آشنایی با توان صفر
 6.  آشنایی با طریقه محاسبه عبارت توان دار
 7.  آشنایی با طریقه ساده کردن عبارت های توان دار
 8.  آشنایی با ارتباط تجزیه عدد ها و ضرب عدد های توان دار با پایه های مساوی
 9.  آشنایی با جذر و ریشه و نماد آن
 10.  آشنایی با  اعدادی که جذر کامل دارد
 11.  آشنایی آشنایی با طریقه محاسبه اعدادی که جذر تقریبی دارند

مفهوم توان و جذر یک مفهوم جدید و نوعی است که کاربران گرامی امسال با آنها آشنا می‌شوند. 

در این فصل توانایی محاسبه مقدار یک عدد تواندار همچنین محاسبه یک عبارت توان دار و استفاده از قانون ضرب با پایه های مساوی برای تجزیه عدد و با محاسبه جذر اعدادی که مجبور کامل دارند و جذب تغییر اعدادی که جذب کامل ندارند آشنا می شویم

لازم است ابتدا سوالات  را محاسبه کنید و پس از بررسی به پاسخ نامه مراجعه کنید و اشکالات خود را برطرف کنید تا تحلیل درستی از نتایج خود داشته باشید 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

نمونه آزمون ریاضی هفتم فصل 7 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 7 با جواب  تشریحی

  1.5 مگابایت 7 14

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با جواب صفحه0

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با پاسخ تشریحی صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با پاسخ تشریحی صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با پاسخ تشریحی صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 7 با پاسخ تشریحی صفحه 3

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید