خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با جواب تشریحی

در این نوشته ما کاربران گرامی با یک نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با جواب تشریحی آشنا می شوند. قبل از بررسی سوالات لازم است با اهداف این فصل آشنا شویم.

 اهداف کلی

 1. بردار و مختصات
 2.  آشنایی با بردار یکه و درخشان
 3.  شناخت بردارهای مسائل و قرینه
 4.  شناخت دستگاه مختصات
 5.  آشنایی با بردار انتقال

 اهداف جزئی

 1.  شناختن راستا اندازه و جهت برای  یک پاره خط
 2.  شناخت بردار به عنوان پاره خط جهت دار و نامگذاری آن
 3.  شناخت و تشخیص بردار های مساوی
 4.  شناخت و تشخیص بردار های 
 5.  شناخت و درک عدد متناظر با یک بردار
 6.  شناخت مفهوم جابجایی
 7.  آشنایی با دستگاه مختصات
 8.  شناخت و درک مختصات یک نقطه
 9.  شناخت و درک مختصات یک بردار
 10.  شناخت بردار انتقال
 11.  شناخت جمع متناظر با یک بردار
 12.  شناخت معادلات برداری و چگونگی حل آنها

 کاربران گرامی در سال گذشته با ربع اول دستگاه مختصات آشنا شده اند ، نقطه را روی دستگاه مشخص کردند  مختصات نقطه مشخص شده را خوانده اند شکلی را انتقال دادند بدون اینکه بدانند بردار انتقال است قرینه اشکال را نسبت به محور های افقی و عمودی به دست آورده اند در این فصل با اهداف فوق شناخته خواهند شد و با یک نمونه سوال تشریحی و حل آن آمادگی کافی برای آزمون ها پیدا خواهند کرد.

لازم است ابتدا سوالات  را محاسبه کنید و پس از بررسی به پاسخ نامه مراجعه کنید و اشکالات خود را برطرف کنید تا تحلیل درستی از نتایج خود داشته باشید 

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

نمونه آزمون ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هفتم فصل 8 با جواب  تشریحی

 1.5 مگابایت 9 14

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 2

نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با جواب صفحه 0نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 1نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 2نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 3نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 4نمونه سوال ریاضی هفتم فصل 8 با پاسخ تشریحی صفحه 5

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۴۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوال پایان ترم با پاسخ تشریحی

۷۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید