خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 1 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 1 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

نمونه سوال علوم ششم درس 1 با پاسخ نامه

درس در یک نگاه
در این درس، دانش آموزان با روش علمی آشنا می شوند و با به کارگیری روش علمی در حل مسائل، عادت پیدا می کنند که این روش را برای حل مسائل روزمرهٔ زندگی به کار گیرند.

در این درس، دانش آموزان مشاهده، یادداشت برداری، طرح مسئله، پیشنهاد راه حل و ارائهٔ فرضیه، انجام آزمایش، نتیجه گیری و طرح مسائل جدید را تجربه می کنند.بنابر این لازم است سوالات متنوعی متناسب با اهداف درس طراحی و مورد بررسی قرار گیرند تا اهداف آموزشی محقق شوند.

کانال تلگرام فرامعلم

نقشه مفهومی درس 1

 نمونه سوال علوم ششم درس 1

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

 (  آزمایش ، زندگی ، نتیجه گیری ، فرضیه سازی، کنجکاوی  )

 1. علم بخشی از …………… ……… است.
 2. پیشنهاد راه حل ها همان ……………..است.
 3. یکی از ویژگی های انسان …………………. است.
 4. راه حل های پیشنهادی خود را باید ………….. کرد.
 5. در روش علمی پس از انجام آزمایش باید …………..کرد.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) رضا طول یک مداد را ۲۵ سانتی متر و حسن آن را ۲۴ سانتی متر به دست آورده‌اند.  کار حسن و رضا کدام گزینه است؟

 1. مشاهده
 2. یادداشت برداری
 3. آزمایش
 4. نتیجه گیری

 2) نازنین زهرا هر روز به گلدان شمعدانی خود  آب می دهد امروز مشاهده کرد برخی از  برگ ها زرد شده است او حشرات کوچکی را  پشت برگها دید پس از بررسی‌های گوناگون فهمید که این حشره موجب بیماری گیاهی شده است کار نازنین‌زهرا کدام گزینه است؟

 1. مشاهده
 2. تحقیق  و پژوهش
 3. آزمایش
 4. نتیجه گیری

 3)  حسن برای دوستانش خبرهایی درباره برخورد شهاب سنگ ها تعریف کرد، او گفت که یک شهاب سنگ توانسته گودالی به قطر ۱۲۰۰ متر در زمین ایجاد کند،کار او چه نام دارد؟

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. تحقیق  و پژوهش
 3. آزمایش
 4. یادداشت برداری

  4) حمید از گلوله و آرد برای درست کردن مدل برخورد شهاب سنگ به زمین استفاده کرد. وقتی گلوله را از ارتفاع معینی رها نمود گودالی  ایجاد شد. کار او چه نام دارد؟

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. تحقیق  و پژوهش
 3. آزمایش
 4. مشاهده

 5) فاطمه طول و عرض و ارتفاع یک مکعب مستطیل را اندازه گرفت سپس حجم آن را محاسبه کرد و  فهمید که چه مقدار آب را  می توان درون مکعب ذخیره کرد.

کار  او کدام گزینه است؟

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. اندازه گیری
 3. نتیجه گیری
 4. مشاهده

6)  لیلا مقداری جلبک سبز درون دو لیوان قرارداد، سپس یک لیوان را مقابل نور خورشید و یک لیوان را در تاریکی قرار داد. او مشاهده کرد که از جلبک های لیوان درون آفتاب حباب هایی خارج می‌شود اما از لیوان موجود در تاریکی حبابی خارج نمی شود او چندین بار آزمایش را تکرار کرد و متوجه شد که گاز حاصل حباب های لیوان  درون آفتاب کبریت نیمه افروخته را روشن می کند و حتما گاز  اکسیژن است کار او کدام گزینه است؟

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. تکرار آزمایش
 3. نتیجه گیری
 4. طراحی تحقیق

 7) زهرا گلوله ای به قطر ۲ سانتی متر را از ارتفاع ۱۵ متری بر روی ظرف پر از آرد  رها کرد گلوله گودالی به قطر سه سانتیمتر ایجاد کرد. سپس گلوله را در ارتفاع ۳۰ سانتیمتر رها کرد و گلوله گودالی به  قطر ۶ سانتی مترایجاد کرد او فهمید اگر گلوله  را از ارتفاع ۴۵ سانتی متری رها سازد گلوله  احتمالاً گودالی با قطر بزرگتری ایجاد می کند، کدام گزینه است؟ 

 1. جمع آوری اطلاعات
 2. پیش بینی آزمایش
 3. نتیجه گیری
 4. مشاهده

 8) کدام گزینه درست نیست؟

 1. اندازه گیری طول یک خط کش در واقع مشاهده است.
 2. زهرا با لمس سطح برگ به صافی آنها پی برد این عمل مشاهده است.
 3. مینا با قرار دادن شمع روشنی در ظرف دربسته و خاموش شدن آن فهمید که شمع بدون اکسیژن خاموش می شود.کار او نتیجه گیری است.
 4. رضا بیل خودش را روی چمن‌ها جا گذاشت پس از مدتی چمن های زیر بیل زرد شده بود او گفت شاید به دلیل نرسیدن نور کافی چمن زرد شده است کار او نتیجه گیری است.

  9) کدام گزینه درست نیست؟

 1. به دست آوردن اطلاعات پیرامون  یک شئ از طریق حواس پنجگانه مشاهده نام دارد.
 2. اندازه گیری بخشی از عمل مشاهده است.
 3. قبل از انجام آزمایش می توان فرضیه ای را پیش بینی کرد.
 4. در طراحی تحقیق آزمایش وجود ندارد.

 10)  برای یافتن نتایج  درست یک مسئله علمی کدام گزینه بیشتر از همه اهمیت و اولویت دارد؟

 1. جمع آوری اطلاعات دقیق
 2. آزمایش
 3. فرضیه سازی
 4. مشاهده  دقیق

  پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم فصل1

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

 (  آزمایش ، زندگی ، نتیجه گیری ، فرضیه سازی،  کنجکاوی  )

 1. علم بخشی از ……………زندگی……… است.
 2. پیشنهاد راه حل ها همان ….. فرضیه سازی …………است.
 3. یکی از ویژگی های انسان ………. کنجکاوی………… است.
 4. راه حل های پیشنهادی خود را باید …….. آزمایش…… کرد.
 5. در روش علمی پس از انجام آزمایش باید …… نتیجه گیری……..کرد.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 1) رضا طول یک مداد را ۲۵ سانتی متر و حسن آن را ۲۴ سانتی متر به دست آورده‌اند کار حسن و رضا کدام گزینه است؟

 1. مشاهده
 2. یادداشت برداری
 3. آزمایش
 4. نتیجه گیری

اندازه گیری یکی از مراحل مشاهده است.

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید