خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 13 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 13:جانوران بی مهره

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

نمونه سوال علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

برای هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید . 

1) كدام يك از كرم هاي زير نسبت به بقيه ساختمان بدن كاملتري دارد؟

1)آسكاريس

2)كرم كدوي سگ

3)كرم خاكي

4)كرمك

2) نوزاد اين كرم در خاك زندگي مي كند و با سوراخ كردن پوست پاي برهنه وارد رگ خوني مي شود؟         

1)قلابدار

2) آسكاريس

3)كدوي گاوي

4)كرمك

3) كدام جانور از نظر ساختمان بدن نسبت به بقيه پيشرفته تر است ؟   

1)كرم پهن

2) اسفنج

3) عروس دريايي

4)كرم آسكاريس

4) اگر با جانور جديدي روبرو شويم ، با كمك كدام گزينه زيستگاه آنرا تعيين مي كنيم ؟     

1) پوست ـ وسيله حركتي

2)نوع رفتار

3) نوع تنفس

4) پوست

5) مستقيم ترين دستگاه تنفسي مربوط به كدام جاندار زير مي باشد ؟    

1) ملخ

2) گوسفند

3) ماهي

4) كرم خاكي

6) كداميك از جانداران زير دستگاه توليد مثل و دفع ندارند ؟ 

1)  توتيا

2) دافني

3) كنه

4) هزارپا

7) بدن كدام جانور از سلّول مشابه ساخته شده است ؟         

1)هيدر

2) اسفنج

3) شقايق دريايي

4) مرجان

8) كيسه تنان چه نوع تقارني دارند ؟    

1) پنج شعاعي

2) ندارند

3) دوجانبي

4) شعاعي

9) بدن كدام بندپا سه قسمتي است ؟      

1) دافني

2) خرچنگ

3) سنجاقك

4) عقرب

10) سلول هاي بدن كدام جانور مستقيما از اكسيژن هوا استفاده مي كنند؟          

1) مورچه

2) كرم خاكي

3) خفاش

4) قورباغه

11) كدام جانور تنفس پوستي دارد؟      

1) مار

2) مار ماهي

3) ملخ

4) كرم خاكي

12) اسكلت كدام جاندار با بقيه فرق دارد؟          

1) مرجان

2) صدف

3) ميگو

4) مار

13) كدام جانور زندگي انگلي دارد؟     

1)عقاب

2)مرغ ماهي خوار

3)كفتار

4) پشه ي مالاريا

14) كدام يك از جانوران زير در سطح آب شناورند؟         

1) خارتنان

2) ماهي ها

3) مرجان ها

4) پلانكتون ها

15) روش تغذيه كدام جانور با بقيه متفاوت است؟ 

1) عنكبوت

2) عقاب

3) روباه

4) پشه

16) حرکت آب در بدن اسفنج چگونه انجام می شود؟         

1) با جابجایی در آب های جاری

2) به کمک سلول های رشته دار

3) به کمک سوراخ سطح بدن

4) به کمک سلول های گوارشی

17) کدام جاندار کیسه دار نیست؟       

1) هیدر

2) مرجان

3) شقایق

4) توتیا

18) پلاناریا از کدام گروه جانداران است؟          

1) کرم پهن

2) کرم حلقوی

3) شکم پایان

4 کرم لوله ای

19) کدام کرم دستگاه گوارش ندارد؟    

1) آسکاریس

2) کرم خاکی

3) کرم کدو

4) کرمک

20) کدام آلودگی انگلی خطر بیش تری دارد؟      

1) آسکاریس

2) کرم کدوی گاوی

3) هیداتیک

4) کرمک

ادامه نمونه سوال علوم نهم فصل 13 

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید