خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم نهم فصل 2 : رفتار اتم ها با یکدیگر

کاربر گرامی پس از مطالعه ی دقیق درسنامه این فصل، نمونه سوال تستی علوم نهم فصل 2 را با دقت مطالعه کرده گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

پس از اتمام پاسخ سوالات به پاسخنانه نمونه سوال علوم نهم فصل 2 مراجعه و پاسخ های خود را تحلیل کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

تحلیل هر آزمون اهمیت زیادی دارد و عمق یادگیری شما را افزایش می دهد. تاکید می شود پاسخ نامه را بررسی کنید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 2 : رفتار اتم ها با یکدیگر

1) کدام ماده مولکول های مشخص و جدا از هم دارد؟

1) الماس

2) الکل

3) نمک خوراکی

4) مس

2) برای ساختن ترکیب یونی که دارای 2000 یون منفی کلر است به چند یون مثبت منیزیم نیازمندیم؟

1) 2000

2) 1000

3) 40000

4) 3000

3) کدام ماده الکترولیت نیست؟

1) اتیلن گلیکول

3) نمک طعام محلول

3) سدیم هیدرواکسید

4) محلول مس سولفات

4) با عبور جریان الکتریسته از حالت مذاب یا محلول کدام ماده ، آن ماده تجزیه می شود؟

1) سدیم کلرید

2) مس

3) شکر

4) الکل

5) در شبکه بلوری نمک طعام هر یون کلر با چند یون سدیم احاطه می شود؟

1) 1

2) 2

3) 4

4) 6

6) منشا نیرویی که سبب پیوند کووالانسی می شود کدام است؟

1) الکتریکی

2) مغناطیسی

3) گرانشی

4) هسته ای

7) در مولکول متان بین اتم های کربن و هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته شده است؟

1) 2

2) 4

3) 6

4) 8

8) کدام گزینه در مورد نقطه ی ذوب جامد های یونی درست است؟

1) سدیم کلرید < منیزیم اکسید < کلسیم اکسید

2) کلسیم اکسید < منیزیم اکسید < سدیم کلرید

3) سدیم کلرید < کلسیم اکسید < منیزم اکسید

4) کلسیم اکسید < سدیم کلرید < منیزیم اکسید

9) در مولکول کدام یک از موارد زیر هیدروژن وجود ندارد؟

1) آمونیاک

2) اتیلن گلیکول

3) اتانول

4) تفلون

10) بر روی مقداری هیدروژن کلریک ، پودر نامعلومی ریخته ایم.در نتیجه ی این عمل مقداری گاز هیدروژن متصاعد شده است، احتمالا این پودر ……………….. است؟

1) گوگرد

2) قلع

3) سدیم کلرید

4) جوش شیرین

11) نقره خالص فلزی براق و نسبتا نرم است که تا اندازه ای سخت تر از طلاست. زمانیکه این فلز پرداخت شود، دارای درخشندگی می‌شود و می‌تواند 95% از نور تابیده به خود را بازتاب نماید. این عنصر در میان کلیه فلزات ، مقام بهترین رسانا در زمینه گرما و الکتریسیته را دارا است و در زمینه قدرت چکش خواری و مفتول شوندگی دارای مرتبه دوم پس از طلا است. چگالی نقره 10.5 برابر آب است، به صورتی که یک متر مکعب از آن دارای وزن 10500 کیلوگرم می‌باشد. نقره در 961 درجه سانتیگراد ذوب شده و در حدود 2200 درجه سانتیگراد می‌جوشد. با توجه به متن کدام جمله درست است؟

1) رسانایی طلا از نقره بیشتر است

2) چکش خواری نقره از طلا بیشتر است

3) در بین فلزات نقره بهترین رسانا است

4) استحکام طلا از نقره بیشتر است

12) از ترکیب سود سوز آور و جوهر شوره چه نمکی حاصل می شود؟

1) نمک طعام

2) کلسیم اکسید

3) سدیم نیترات

4) مس سولفات

13) دو مولکول آب دارای چند اتم اکسیژن است؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

14) در مولکول سدیم هیدرواکسید چند اتم وجود دارد؟

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

15) کدام یک باز نیست؟

1) NaOH

2) HOH

3) KOH

4) Ca(OH)2

16) اتم x و يون یک منفی x در كدام دو مورد با هم تفاوت دارند؟

1) تعداد نوترونها ـ تعداد پروتونها

2) حجم اتم ـ تعداد الكترونها

3) عدد جرمي ـ تعداد الكترونها

4) عدد جرمي ـ حجم اتم

17) به ترکیب رو به رو چند اتم هیدروژن اضافه کنیم تا ظرفیت اتم هایش کامل شود؟ O=C-C-C-C-N

1) 9

2) 10

3) 11

4) 7

18) کدام یک از ترکیب های شیمیایی زیر در آب غیر الکترولیت است؟

1) الکل

2) آمونیاک

3) جوش شیرین

4) سرکه

19) کدام ترکیب شیمیایی زیر یک پلیمر است؟

1) آمونیاک

2) اتانول

3) تفلون

4) اتیلن گلیکول

20) در تجزیه الکتریکی آب اگر گاز آزاد شده در اطراف الکترود ها در مجموع 75 میلیمتر مکعب باشد حجم گاز اکسیژن آزاد شده چقدر است؟

1) 25

2) 75

3) 50

4) معلومات کافی نیست

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید