خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی

کاربر گرامی: لازم است قبل از بررسی پاسخ این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید و جواب های خود را با پاسخ نامه مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

  1. به مجموعه خاصی از سلول های حساس به یک هورمون …………. می گویند.
  2. دیابت جوانی همان دیابت وابسته به ……………… است.
  3. غده پاراتیروئید در پشت غده ی …………… قرارگرفته است.
  4. به صفات ایجادشده بعد ازبلوغ فرد …………… می گویند.

پاسخ صحیح را مشخص کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 6 : تنظیم هورمونی

1) کدام جمله درباره هورمون ها نادرست است؟

کانال تلگرام فرامعلم

1) هورمون ها از طریق خون به اندام ها می رسند .

2) هورمون ها توسط دستگاه هورمونی ترشح می شوند.

3) ایجاد هماهنگی و ارتباط بین بخش های مختلف بدن به عهده هورمون هاست .

4) همه هورمون ها ترکیباتی پروتئینی در بدن هستند که فعالیت اندام ها را تنظیم می کنند .

2) کدام هورمون کاهنده وکدام هورمون افزاینده قند خون است؟

1) انسولین – گلوکاگون

2) گلوکاگون – انسولین

3) گلوکاگون – آدرنال

4) آدرنال – گلوکاگون

3) کدام عامل در ایجاد دیابت جوانی تاثیر زیادی ندارد؟

1) چاقی

2) مصرف بیش از حد پروتئین          

3) عدم تحرک

4) مصرف بیش از حد کربوهیدرات

4) وقتی گرسنه می شویم کدام تغییر دربدن رخ می دهد؟

1) کاهش ترشح گلوکاگون

2) افزایش ترشح انسولین

3) تجزیه گلیکوژن        

4) تولید گلیکوژن

5) کدام درباره دیابت جوانی نادرست است؟

1) بیشتر ارثی است.

2) با کاهش انسولین همراه است.

3) دراین بیماری قند خون کاهش می یابد.

4)  با فعالیت غده پانکراس تنظیم می شود.

6) مصرف کدام یک باعث ایجاد کبد چرب می شود؟

1) ماهی

2) روغن زیتون

3) نوشابه        

4) میوه های شیرین

7) اگر پانکراس فردی دچار آسیب شود ، کدام یک از موارد زیر مختل می شود؟

1) میزان قند خون

2) میزان کلسیم خون

3) رشد بدن

4) سوخت وساز در سلول ها

8) افزایش ضربان قلب ناشی از ترشح کدام هورمون است؟

1) پاراتیروئید

2) فوق کلیه

3) پانکراس

3) هورمون رشد

9) کدام غده در تنظیم کار دیگر غدد نقش دارد؟

1) لوزالمعده

2) تیروئید

3) پانکراس

4) هیپوفیز

10) غده پاراتیروئید با افزایش کلسیم مقدار آن را تنظیم می کند، این کار را با افزایش جذب کلسیم توسط استخوان ها و افزایش باز جذب کلسیم از ادرار و کاهش جذب کلسیم از روده انجام می دهد.

درمتن بالا چند مورد اشتباه وجود دارد؟

1) 1 مورد

2) 3 مورد

3) 2 مورد       

4) 4 مورد

11) ترشح هورمون از کدام غده بعد از بلوغ رخ می دهد؟

1) غده هیپوفیز

2) غده لوزالمعده

3) غده جنسی     

4) غده تیروئید

12) کدام صفت ناشی از ترشح هورمون جنسی تستوسترون نیست؟

1) بم شدن صدا

2) رشد استخوان لگن

3) روئیدن مودر صورت

4) تحریک رشد ماهیچه ها

13) سرعت انتقال کدام پیام بیشتر است؟

1) تنظیم کلسیم خون

2) رشد

3) تنظیم قطر مردمک          

4) افزایش متابولیسم

14) کدام جمله صحیح نیست؟

1) تعداد سلول های جنسی نر زیاد است.

2) هر ماه یک سلول جنسی ماده (تخمک) تولید می شود.

3) هورمون جنسی زنانه ضمن رشد اندام باعث بروز صفات ثانویه می شود.

4) تخمدان ها از زمان تولد به بعد فعال می شوند.

15) رشد قد انسان تا چه سنی ادامه دارد؟

1) تا زمان بلوغ جنسی

2) تا حدود 20 سالگی

3) تا آخر عمر

4) تا حدود 50 سالگی

16) هورمون رشد از غده ی ……………………ترشح می شود.    

1) هیپوفیز

2) تیروئید

3) پانکراس

4) فوق کلیه

17) ید و کلسیم به ترتیب بر عملکرد کدام غده ها تاثیر می گذارند؟

1) هیپوفیز ، تیروئید

2) تیروتید ، پانکراس

3) تیروئید ، پاراتیروئید

4) پانکراس ، هیپوفیز

18) هورمون های غدد پاراتیروئید بر کدام اندام اثر نمی کنند؟      

1) کلیه ها

2) روده ها

3) استخوان ها

4) کبد

19) تیروئید کدام عنصر را از خون جذب می کند؟

1) کلسیم

2) آهن

3)  ید

4) سدیم

20) وظیفه ی هورمون انسوین چیست؟

1) افزایش یون کلسیم خون

2) کاهش یون کلسیم خون

3) افزایش قند خون

4) کاهش قند خون

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 6

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید