خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

کاربر گرامی: در این برگه با پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12 آشنا می شوید. فرا معلم سعی کرده پس از  گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 12 : گیاهان شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

مرور فصل :

مرور فصل:

فعالیت صفحه 132 – پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

فعالیت صفحه 124پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

کانال تلگرام فرامعلم

1) ظرف شیشه‌ای شفاف

2) 2 تا 3 ساقه تازه کرفس دارای چند برگ

3) رنگ قرمز خوراکی

4) چاقو یا وسیله برش

5) آب

روش کار

1) تقریبا نصف ظرف را را با آب معمولی پر کنید.

2) به مقداری رنگ قرمز خوراکی در لیوان به ظرف اضافه کنید تا آب، قرمز پر رنگ شود.

3) به کمک چاقو، انتهای ساقه های کرفس را با برش عرضی قطع کنید.

4) ساقه‌ها را در لیوان حاوی آب رنگی نگه دارید.

5) در 3 تا 4 ساعت ابتدا، تغییرات ظاهری ساقه های کرفس را هر ساعت مشاهده و ثبت کنید. بهتر است از آن عکس بگیرید.

6) در طول 12 ساعت اول آزمایش، چنانچه امکان دارد تعداد مشاهدات و عکس ها را هر چند دفعه افزایش دهید.

7) پس از 12 ساعت، یکی از ساقه ها را از ظرف بیرون آورده و تغییرات شکل ظاهری آن را مشاهده و گزارش آن را بنویسید.

8) با استفاده از چاقو و برشهای عرضی، قطعه‌هایی را از ساقه جدا کنید. و شکل ظاهری هر قطعه برش داده شده و محل آوند ها را بررسی کنید و مشاهدات را عکس بگیرید و ثبت کنید.

9) پس از یک شبانه روز، سطح سایر ساقه ها را که هنوز در آب رنگی است، مشاهده و عکس بگیرید.

نتایج آزمایش

در سه ساعت اول، رنگ قرمز کم رنگی دیده می‌شود.

پس از 12 ساعت، رنگ در برگ ها به صورتی مایل به قرمز دیده می شوند.

در قطعات بریده شده ساقه نیز، نقاط کوچک قرمز رنگی در فاصله‌های معین از لبه‌های خارجی، مشاهده می‌شوند.

بعد از یک شبانه روز ، برگها کاملا قرمز رنگ می شوند. در صورتی که ساقه ها چندان تغییری نکرده اند.

آزمایش کنید صفحه 133 – پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

آزمایش کنید صفحه 125 پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

ساختمان برش میکروسکوپی ساقه

به توجه به تصویری که در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود، آوند های چوبی و آبکش بعد از سلول های پوست قرار دارند

همچنین آوند های آبکش در خارج آوند های چوبی قرار دارند و ضخامت آوند های چوبی از آبکش بیش تر است.

فعالیت صفحه 134

فعالیت صفحه 126 پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

گیاهی مانند گل رز را انتخاب می کنیم.

سپس کاغذ آغشته به کبالت کلرید را بر روی برگ و پشت تعدادی برگ آن همزمان تثبیت می کنیم.

هر یک ساعت یک بار به نمونه ها سر می زنیم و آن ها را بررسی می کنیم.

در پشت برگ ها نقاط صورتی رنگ بیش تری نسبت به سطح برگ  مشاهده می شود.

دلیل آن این است که روزنه های بیش تری در پشت برگ وجود داشته است و بخار آب بیش تری خارج شده و با کبالت کلرید رنگ صورتی ایجاد کرده است.

فعالیت صفحه 136- پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

فعالیت صفحه 128 پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

الف) مخروط هاي نر كاج، زرد رنگ و باريك بوده و اغلب حالت خوشه اي دارد.

مخروط نر مجموع هاي از پولك ها است كه در هر پولك دو كيسه گرده وجود دارد.

كيسه هاي گرده محل توليد دانه گرده هستند.

مخروط هاي ماده كاج بزر گتر هستند.

ابتدا سبز رنگ هستند سپس قهوه اي رنگ مي شوند. و در آن ها دانه ایجاد می شود.

مخروط نر و ماده کاج

1- کاج ها دارای برگ سوزنی هستند ولی سروها برگ ها فلسی است.

2- میوه کاج مخروطی شکل ولی سرو ها میوه گرد دارند.

3- تراکم شاخ و برگ سرو بسیار زیاد تر از کاج است.

خود را بیازمایید صفحه 137-

خود را بیازمایید صفحه 137-

آزمایش کنید صفحه 138

آزمایش کنید صفحه 138

با توجه به تصویر در ساختمان برگ مانند و ساقه مانند آن  ساختارهایی شبیه  برگ و ساقه  دارند. خزه‌ها فاقد آوند اند آب را به کمک سلول‌ها منتقل می‌کنند.

فکر کنید صفحه 139- 

فکر کنید صفحه 131 پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

خزه ها آوند یعنی دستگاه انتقال مواد ندارند.

پس آب و املاح معدنی را سلول به سلول انتقال می دهند به همین دلیل نمی توانند رشد زیاد داشته باشند.

همچنین باید در آب و هوای مرطوب باشند تا بتوانند آب کافی را از طریق انتشار، انتقال دهند و تولید مثل کنند.

به عبارت دیگر: خزه ها به علت نداشتن آوند نمی توانند آب را در خود جابه جا کنند؛ بنابراین همهٔ یاخته ها باید آب را از محیط بگیرند.

به همین علت رشد عمودی محدودی دارند و در جایی رشد می کنند که رطوبت کافی در خاک و هوا باشد.

فعالیت صفحه 139- پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

فعالیت صفحه 131پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

فعالیت صفحه 140- فعالیت صفحه 132 پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

در فتوسنتز، کربن دی اکسید مصرف و اکسیژن تولید می شود.

هرچه کربن دی اکسید محیط آزاد تر باشد شدت فتوسنتز زیاد تر می شود.

بر این اساس، یک نتیجه گیری این است که می توان با افزایش پوشش گیاهی با مشکل افزایش کربن دی اکسید که یکی از نتایج آن گرم شدن زمین است، مقابله کرد.

اما این نتیجه گیری کاملا درست نیست زیرا مقدار فتوسنتز بعد از مقدار مشخصی از کربن دی اکسید ثابت می ماند و دیگر زیاد نمی شود.

فعالیت صفحه 140 – پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

فعالیت صفحه 132پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 12

پاسخ این سوال مربوط به محل زندگی کاربر است

مثلا در مناطق گرم خشک بوته ها و علف هایی می رویند که مقاوم به کم آبی هستند معمولا برگ های کوچک دارند این گیاهان در فصل بهار به سرعت رشد می کنند و دانه تولید می کنند و در فصل گرم تابستان چندان فعالیت ندارند.

برخی از علف ها هم خشک می شوند و دانه های آن ها در سال بعد رویش می کنند.

مانند تصاویر زیر

مناطق گرم و خشک

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید