خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 11 : سالم بمانیم ،شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

 آزمایش کنید صفحه 80

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش کنید

کانال تلگرام فرامعلم

1) مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول ی بریزید.مشاهدات خود را یاد داشت کنید و در کلاس گزارش دهید.

1-رنگ نشاسته تغییر می‌کند و به رنگ آبی تیره  و یا بنفش تبدیل شود.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش

2) برگی را در یک بِشر شر کوچک بگذاریدو آن ‌قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بِشر را در یک بِشر بزرگتر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بِشر را آنقدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط بِشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش 2

2-کلروفیل در الکل با حرارت تجزیه می‌شود و بخش‌هایی از برگ سفید می‌شود. همچنین با اضافه کردن محلول ید به برگ، رنگ برگ آبی می شود که این عمل نشان دهنده مولکول‌های نشاسته است که در حضور ید به رنگ آبی تیره یا بنفش در می‌آیند.

فکر کنید صفحه 81

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 شماره فکر کنید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

1) چون در دو آزمایش با افزودن محلول ید به نشاسته و برگ، رنگ آبی تیره ظاهر شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشخیص وجود نشاسته در یک ماده، باید از محلول ید استفاده کنیم.

2) برگ گیاهان که محل غذا سازی گیاه است دارای نشاسته است. یعنی گیاهان با استفاده از کربن دی‌اکسید و نور خورشید انواع قندها مانند گلوکز و نهایتا ، نشاسته، و … می سازند در کنار آن اکسیژن نیز تولید می‌کنند.

ادامه پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11

جمع آوری اطلاعات صفحه 82

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 شماره

آیا می‌دانید در قسمت‌های مختلف گیاهان کدام مواد غذایی وجود دارند؟

در این مورد  اطلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید:

  دانه نشاسته دار دانه روغن دار ساقه نشاسته دار میوه نشاسته دار میوه روغن دار
مثال1 ذرت تخمه ی آفتابگردان سیب زمینی موز نارگیل
مثال 2 برنج کنجد کرفس سیب زیتون

 

گفتگو کنید صفحه 82

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 13 گفت و گو کنید

به تصاویر زیر به ّدقت نگاه کنیدو درباره‌ی آنها با یکدیگر گفت ‌و گو و نتیجه‌گیری کنید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش 3

دراین سه تصویر چرخه اکسیژن و کربن دی‌اکسید را مشاهده می‌کنیم.

در تصویر اول (سمت راست) :

شمع با مصرف اکسیژن حاصل از عمل فتوسنتز گیاه، روشن مانده است. در عوض شمع با تولید کربن دی‌اکسید، گیاه می‌تواند عمل فتوسنتز را به خوبی انجام دهد. بنابراین شاهد پژمردگی گل و خاموش شدن شمع نخواهیم بود.

در تصویر وسط:

در ظرف شیشه‌ای عمل فتوسنتز را انجام نمی‌دهد. اکسیژن تولید شده توسط گیاه در ظرف شیشه‌ای جمع می‌شود، اما کربن دی‌اکسیدی برای انجام عمل فتوسنتز گیاه وجود ندارد. در نتیجه کمبود کربن دی‌اکسید گیاه پژمرده شده است.

در تصویر سوم (سمت چپ):

شمع به علت نبود اکسیژن کافی خاموش شده است. زیرا در اثر عمل سوختن شمع، اکسیژن موجود در ظرف مصرف شده است و تبدیل به کربن دی‌اکسید شده است.

 فکر کنید صفحه 82

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 شماره

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می‌کنند؟

گیاهان سبز با عمل فتوسنتز،  و با گرفتن کربن‌ دی‌اکسید کربن از هوا و تولید اکسیژن باعث  پاکیزگی هوا و کاهش آلودگی می‌شوند.

همچنین به طور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب و به پالایش هوا کمک می کنند. برگ درختان در فرایند فتوسنتز ، سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن و آمونیوم تولید شده در هوا و بخشی از دی اکسید گوگرد و ازون که مولد قسمتی از مشکلات آلودگی هوا و اثرات گلخانه ای است ، از محیط خارج می کند.

خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید