خرید PDF پاسخنامه این درس

۱,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۲۶,۶۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 11 : سالم بمانیم ،شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

 آزمایش کنید صفحه 80

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش کنید

کانال تلگرام فرامعلم

1) مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول ی بریزید.مشاهدات خود را یاد داشت کنید و در کلاس گزارش دهید.

1-رنگ نشاسته تغییر می‌کند و به رنگ آبی تیره  و یا بنفش تبدیل شود.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش

2) برگی را در یک بِشر شر کوچک بگذاریدو آن ‌قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشاند. حال این بِشر را در یک بِشر بزرگتر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بِشر را آنقدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببینید. برگ را با احتیاط بِشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب بگذارید و محلول ید را روی آن بریزید. چه مشاهده می‌کنید؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 آزمایش 2

2-کلروفیل در الکل با حرارت تجزیه می‌شود و بخش‌هایی از برگ سفید می‌شود. همچنین با اضافه کردن محلول ید به برگ، رنگ برگ آبی می شود که این عمل نشان دهنده مولکول‌های نشاسته است که در حضور ید به رنگ آبی تیره یا بنفش در می‌آیند.

فکر کنید صفحه 81

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11 شماره فکر کنید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده‌اید، با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

1) چون در دو آزمایش با افزودن محلول ید به نشاسته و برگ، رنگ آبی تیره ظاهر شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای تشخیص وجود نشاسته در یک ماده، باید از محلول ید استفاده کنیم.

2) برگ گیاهان که محل غذا سازی گیاه است دارای نشاسته است. یعنی گیاهان با استفاده از کربن دی‌اکسید و نور خورشید انواع قندها مانند گلوکز و نهایتا ، نشاسته، و … می سازند در کنار آن اکسیژن نیز تولید می‌کنند.

ادامه پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 11

خرید PDF پاسخنامه این درس

۱,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۲۶,۶۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید