خرید PDF پاسخنامه این درس

۱,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 12 درس

۲۶,۶۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 12

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 12 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 12 : جنگل برای کیست؟  ،شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم ششم درس 12 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

مرور فصل: پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 12

مرور فصل: پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 12

کانال تلگرام فرامعلم

فکر کنید صفحه 85

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 12

شکل زیر ارتباط غذایی بین چند جانور را نشان می دهد. اگر جانور (ب) از بین برود با استدلال توضیح دهید،کدام جانور در معرض خطر قرار می گیرد.

پاسخ فعالیت های کتاب علوم درس 12 فکر کنید

جانور (ت) از بین می رود؛ چون این جانور منبع غذایی خود را از دست داده و تعداد آنها کم می‌شود. و بعد از (ت)، (ث) نیز به مرور از بین می رود. چون جانور (ث) به جانور (ت) وابسته است.

خرید PDF پاسخنامه این درس

۱,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۲۶,۶۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید