خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 6: ورزش و نیرو (1)   ،شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

 

کانال تلگرام فرامعلم

فعالیت صفحه 40

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 1

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 2

به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟

در همه تصاویر، نیرویی بر یک جسم وارد می‌شود.

ب ) نتیجه ی این فعّالیت بر جسم (توپ، تیر و…) چیست؟

وارد کردن نیرو به اجسام متفاوت
– وزنه‌برداری: نتیجه حرکت جسم به سمت بالا با وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
– تیراندازی: نتیجه پرتاب تیر به سمت جلو با وارد کردن نیرو توسط ورزشکار
– پینگ پونگ: نتیجه تغییر جهت حرکت توپ توسط راکت
– بادبادک هوا کردن: نتیجه نیروی باد بر بادبادک وارد شده و موجب حرکت جسم در هوا می‌شود.
– پرتاب موشک به فضا: نتیجه غلبه بر نیروی جاذبه زمین توسط موشک و حرکت موشک در هوا
– تغییر جهت توپ: نتیجه تغییر جهت توپ توسط دروازه‌بان

گفت وگو صفحه 41

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 3

جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می شود و یا هم کشیده می شود و هم هل داده می شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است.

شما می توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

 

شماره توصیف فعّالیت کشیدن  

هل یا فشار دادن

 

1 بستن درِ کشوی میز *
2 باز کردن درِ اتاق * *
3 قرار دادن یک کتاب روی میز *
4 شوت کردن توپ *
5 بلند کردن کیف از روی زمین *
6 نصب پوستر با پونز *
7 چیدن آلبالو *
8 پاره کرن کاغذ *

آیا در این فعّالیت ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟خیر

آیا می توانیم از این فعّالیت ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟ بله

فعالیت صفحه 41

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 4

در گروه خود، چند فعّالیت ورزشی را طرّاحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن جسم، توقّف جسم و کُند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلّم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه ی فعّالیت خود را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.

ورزش هایی مانند: ورزش های کششی(کشیدن) مثل ژیمناستیک دار حلقه  والیبال(بستگی به نوع حرکت دارد، مثلا آبشار زدن از نوع هل دادن جسم یا استپ کردن توپ میشه متوقف کردن جسم ، در فوتبال مثلا پاس دادن میشه هل دادن توپ

فکر کنید صفحه 42

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 5

در شکل های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.

الف (وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع ……… حرکت…. آن شود.

ب (وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب …...کند شدن…. شدن حرکت آن شود.

پ (وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب …سریع شدن…. شدن حرکت آن شود.

ت( وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث ……… توقف ……. آن شود.

ث)  وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر ……. جهت…… حرکت آن شود.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 6

علم و زندگی صفحه 42

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 7

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 10

با انجام دادن فعّالیت های زیر می توانید نیرو را بهتر حس کنید:

1) مسابقه ی مچ اندازی در کلاس

2) مسابقه ی طناب کشی بین گروه های مختلف کلاس

3) وارد کردن توپ با ضربه ی پا به دروازه

4) ضربه زدن با چکش بر روی میخ

5) نصب پوستر با پونز بر روی دیوار

فکر کنید صفحه44

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر8

الف) حدّاقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟ دو جسم

ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمی دهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می کنند؟ خیر

 

علم و زندگی صفحه44

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 9

در علوم سال سوم با بازی طناب کشی آشنا شده اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 11

الف)به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می شود، طناب حرکت نمی کند؟ زمانی که دو گروه نیروی یک اندازه به طرفین وارد و نیروها اثر همدیگر را خنثی ‌کنند.

ب)در چه حالتی یکی از گروه ها برنده می شود؟ زمانی که گروهی که نیروی بیشتری وارد کرده، گروه دیگر را به طرف خود می‌کشد.

آزمایش کنید صفحه38

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 12

1) یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.

2) تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 14

3) از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا دراین حالت جسم راحت تر حرکت می کند؟ توضیح دهید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 15

بله، زیرا نیروها با هم جمع می‌شوند و نیروی خالص بیشتری ایجاد می‌کنند.

4) حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 16

5) در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟

در حالتی که به جسم مورد نظر از دو جهت راست و چپ آن نیرو وارد می‌شود. نیروها اثر همدیگر را خنثی می کنند.

6) در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می شود و جسم سریع تر شروع به حرکت می کند؟

حالتی که دو نفر با هم، جسم را در یک جهت هل می‌دهند.(شکل دوم)

از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می‌گیریم  که نیرو دارای جهت و مقدار است و می توان با جهت نیروها و یا جمع نیرو ها نیروی خالص بیش تری ایجاد کرد و برای هل دادن یا جابجا کردن اشیاء می‌توانیم از کسی کمک بگیریم تا نیروها تقسیم شود و راحت بتوانیم جسم را حرکت دهیم.

 

کاوشگری صفحه 46

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 17

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 13پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6 تصویر 11

 

1) دو قرقره را روی دو لبه ی یک میز نصب کنید.

2) یک چهارچرخه بردارید و مانند شکل، نخ ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفّه ها (لیوان های کاغذی) وصل کنید. توجّه کنید که نخ ها باید از روی قرقره عبور کنند.

3) وسط میز را علامت گذاری کنید و چهارچرخه را روی آن قرار دهید.

4) یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفّه ها وزنه ی 100 گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقّت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

اگر هردو وزنه 100 گرمی باشند چهارچرخه حرکت نمی کند.

5) اکنون وزنه ی کفّه شماره ی یک را با وزنه ی 200 گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

اگر هردو وزنه 200 گرمی باشند چهارچرخه حرکت نمی کند. اما اگر وزنه ها متفاوت باشند چهار چرخه در جهتی که وزنه بیش تری دارد حرکت می کند.

6) آزمایش را با وزنه های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

شماره آزمایش وزنه ی موجود در

کفّه ی شماره ی(1)

وزنه ی موجود در

کفّه ی شماره ی(2)

وضعیت چهارچرخه
1 0 0 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
2 100 100 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
3 200 100 به سمت وزنه ی سنگین تر حرکت می کند.
4 400 400 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
5 400 100 به سمت وزنه ی 400 گرمی حرکت می کند
6 200 400 به سمت چپ یا وزنه ی 400 گرمی حرکت می کند
  • در کدام حالت ها چهارچرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند؟

در حالتی که وزنه دو طرف یکسان باشد.

  • در کدام حالت ها چهارچرخه شروع به حرکت می کند؟

در حالتی که وزنه ها با هم متفاوت باشند.

  • آیا در آزمایش های شماره ی ( 2) و ( 4) به چهارچرخه نیرو وارد می شود؟

بله

  • اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمی کند؟

دو نیرو برابر و جهت آن ها مخالف هم است و اثر همدیگر را خنثی می کنند.

  • به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟نیرویی بر جسم وارد شود و بر نیروی مقام غلبه کند.

نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

نیرو اثر متقابل بین دو جسم است همچنین نیرو دارای جهت و مقدار است اگر نیرو ها هم جهت باشند برآیند آن ها همان نیروی خالصی است که به جسم وارد می شود اما اگر نیرو ها مخالف جهت هم به جسم وارد شوند اثر همدیگر را خنثی می کنند.

 پایان پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 6

خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید