خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 آشنا می شوید. فرا معلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 15 : با هم زیستن ، شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

مرور فصل 15 علوم نهم

مرور فصل :علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 165 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 157 علوم نهم

کانال تلگرام فرامعلم

 فکر کنید صفحه 165- پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

 فکر کنید صفحه 157پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15
الف) بین زنجیره های غذایی در کرهٔ زمین پیوستگی وجود دارد.

بنابراین از بین رفتن بعضی حلقه های زنجیره در درازمدت می تواند بر حیات کرهٔ زمین تأثیر منفی بگذارد.

ب) با توجه به اینکه در فصل گوناگونی جانداران، یاد گرفته ایم، جلبک ها هم عمل فتوسنتز را انجام می دهند، می توان پاسخ داد که در بوم سازگان های آبی، جلبک ها اولین حلقهٔ زنجیر غذایی اند.

گفت و گو کنید صفحه 166علوم نهم

گفت وگوکنیدصفحه 158 علوم نهم

می دانیم که آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه و از گیاه با واسطه یابی واسطه وارد بدن ما می شوند؛ بنابراین انتظارمی رود که بدانیم عوامل آلاینده مانند نیترات ها و فلزهای سنگین نیز از همین راه وارد بدن ما می شوند و بیماری ایجاد می کنند.

فعالیت صفحه 166علوم نهم

فعالیت صفحه 185 علوم نهم

ما با نقش تجزیه کنندگی جاندارانی مانند باکتری ها و قارچها آشنا هستیم.

در اینجا در می یابیم که تجزیه کنندگان در واقع مصرف کنندگانی هستند که مواد آلی پیچیده را تا حد ساده تِر شکل دهندهٔ آنها تجزیه می کنند.

پس می توان به اهمیت فرایند تجزیه و جانداران تجزیه کننده پی برد در ارتباط با فعالیت شما هم می توانید نظرهایی برای بوم سازگان مطرح کنید.

مثلا اجزای بوم سازگانی را که می خواهید بسازید، را روی برگه ای بنویسند و طرح ساده ای از آن رسم کنید.

این بوم سازگان می تواند از نوع خشکی، آبی یا خشکی آبی باشد، مثلاً نوع ساده ای از بوم سازگان خشکی را می توان با استفاده از یک ظرف شیشه ای دهان گشاد و مقداری خاک، خاک اره و گیاهانی مانند خزه یا گیاهان کوچک دیگر ساخت.

خود را بیازمایید صفحه 167- پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

خود را بیازماییدصفحه 159 پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

فکر کنید صفحه 167علوم نهم

 فکر کنید صفحه 159 علوم نهم

زنبور هنگام نوشیدن شهد گل ها به گرده افشانی گیاهان کمک می کند. بنابراین، این رابطه، همیاری است.

زنبور علاوه بر این که به گرده افشانی و ازدیاد محصول کمک می کند غذای انسان را هم فراهم می کند، از این نظر اهمیت بیش تری دارد.

جمع آوری اطلاعات صفحه 168- پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

جمع آوری اطلاعات صفحه 160 پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

رابطه شکار و شکارچی:

شکار کردن از راه های تامین غذا در جانوران گوشت خوار است. در این رابطه شکارچی سود و شکار زیان می بیند. به عبارت دیگر یکی از جانداران (شکارچی) جاندار دیگر (شکار) را شکار می کند و می کشد و می خورد.

مثال: شیر ها به طور گروهی یک بوفالو را شکار می کنند و از گوشت او تغذیه می کنند.

نکته: فقط جانوران شکارچی نیستند! گاهی گیاهان شکارچی هستند، مثلا گیاه ونوس حشره خوار می تواند با ورود یک جاندار خارجی به روی برگش، خیلی سریع بسته شود و جاندار را هضم کند!

شکارچیان در یک بوم سازگان از شکار تغذیه می کنند، بنابرین با افزایش شکارچیان تعداد شکار کم می شود، در نتیجه علت کمبود غذا (شکار)، تعداد شکارچیان نیز کاهش می یابد.

بنابراین تعداد شکارچیان به تعداد شکار های آنها وابستگی دارد. پس می توانیم یک نتیجه گیری مهم کنیم:

“تعداد شکارچیان که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می شوند.”

 فکر کنید صفحه 168علوم نهم

 فکر کنید صفحه 160 علوم نهم

با توجه به اینکه قله ها در دو منحنی به شکل پی درپی آمده اند، نشان می دهد که جمعیت شکار و شکارچی با هم ارتباط دارند و با افزایش جمعیت شکارچی، جمعیت شکار کم می شود و با افزایش جمعیت شکار، جمعیت شکارچی افزایش می یابد.

استتار یا پنهان شدن جانوران از دید همدیگر در ارتباط با رابطهٔ شکار و شکارچی، مفهوم پیدا می کند.

گاه جانور به سادگی در جایی مخفی می شود؛ اما گاه ویژگی هایی خاص دارد که به او در پنهان ماندن از دید شکارچی شکار کمک می کند.

فعالیت صفحه 171علوم نهم

فعالیت صفحه 163 علوم نهم

در این مثال باکتری های مضر اگر تنها باشند، بخش وسیعی از روده را اشغال می کنند و به تعداد زیادی تکثیر می شوند؛ اما حضور باکتری های دیگر، رشد و گسترش آنها را محدود می کند.

آگاهی از پدیدهٔ رقابت بین جانداران به کارشناسان صنایع غذایی کمک کرد محصولات پروبیوتیک تولید کنند که دارای باکتری های مفیدند.

گفت و گو کنید صفحه 172علوم نهم

گفت وگوکنید صفحه 164 علوم نهم

هر گیاه می تواند خانه و محل زندگی جانداران دیگری باشد و کاشت گیاهان بیگانه در درازمدت می تواند ترکیب بوم سازگان را تغییر دهد.

همچنین تغییر در طبیعت به طور مستقیم یا غیرمستقیم زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

فعالیت صفحه 172- پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

فعالیت صفحه 164 پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

می توان به به مواردی مانند شهرسازی، جاده سازی، ساخت تأسیسات تفریحی، پل سازی، سدسازی و … اشاره می کنند.

فعالیت صفحه 173علوم نهم

فعالیت صفحه 165 علوم نهم

زندگی انسان کاملاً به طبیعت وابسته است؛ گرچه امروزه به علت گسترش زندگی شهری و جدا شدن از طبیعت، درک این مفهوم ممکن است دشوار باشد.

خوشبختانه شرایط اقلیمی در کشور به گونه‌ای است که گونه‌های متفاوت جانوری و گیاهی در اقصی نقاط کشور دیده می‌شود که باید با شناسایی، حفاظت و تامین خدمات مورد نیاز از این ظرفیت به خوبی بهره برد.

سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم

طبق آمار سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم در این استان بالغ بر هزار گونه گیاهی و جانوری وجود دارد که نشان از غنی بودن خزانه ژنی قم است.

حسین کریمی کارشناس حفاظت از محیط زیست و از فعالان در این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه در کشور قریب به 164 پستاندار شناخته شده است که از این تعداد 56 گونه آن متعلق به قم است، بیان کرد: 170 گونه پرنده از 570 نوع پرنده شناخته شده در کشور، در قم وجود دارند.

وی با بیان اینکه 43 نوع از 200 نوع خزنده شناخته شده در کشور نیز متعلق به قم است، ادامه داد: همچنین در کشور 8 هزار گونه گیاهی مختلف وجود دارد  که 720 نوع آن در قم شناسایی شده است.

کریمی با بیان اینکه دریاچه نمک و تالاب‌های قم از جمله تالاب غدیر و مروه محلی برای زندگی و رشد گونه‌های گیاهی و جانوری هستند.

منطقه پلنگ دره:

گفت: منطقه پلنگ دره نیز با اختصاص 3 درصد مساحت استان به خود، 420 گونه گیاهی را در خود پرورش می‌دهد که باید با تبیین اعمال صحیح حفاظتی از نابودی و انقراض آنها جلوگیری کرد.

این کارشناس تعداد گونه‌های دارویی در این منطقه را حدود 250 گونه عنوان کرد و افزود: از گونه‌های جانوری در این منطقه می‌توان به بز، گرگ، کفتار، گوسفند وحشی و به پرندگانی همچون تیهو و شاهین اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نسل آهو در این منطقه منقرض شده است، بیان کرد:

باید با آگاهی و دانش کامل برای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری وارد عمل شویم و از انقراض گیاهان و جانواران جلوگیری کنیم و آنها را برای آیندگان حفظ کنیم.

بر این اساس حفاظت و مراقبت و ایجاد مراکز بانک‌های ذخیره ژن در تمام مکان‌ها از جمله استان قم ضروری است و باید به این مهم توجه ویژه شود.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید