خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرری

این فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می کند.

در ادامه ، آموزش مفاهیم گرما ، دمای تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد (گرما) و دیدگاه میکروسکوپ مطرح می شود و روش انتقال گرما یعنی؛ رسانش، همرفت و تابش بیان می گردد.

در انتهای فصل به فناوری و کاربرد مفاهیم درس داده شده در زندگی می پردازد و نقش تنظیم دما در موتور خودرو، جلوگیری از اتلاف گرما در منزل و فلاسک های خلأ مورد بحث قرار می گیرد.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربر گرامی لازم است ابتدا درسنامه  این فصل را خوب مطالعه کنید سپس در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 10 علوم هفتم بپردازید.

مرور فصل

مرور فصل

فعالیت صفحه 83

فعالیت صفحه 83

انتقال گرما از سه طریق صورت می گیرد هر چه رنگ لباس تیره تر باشد میزان جذب گرما بیشتر و میزان تابش گرما نیز زیاد می شود.

بازتاب گرما کمتر خواهد بود.

در لباس روشن جذب گرما کمتر – تابش گرما کمتر – ولی باز تاب گرما بیشتر خواهد بود.

برای گرم کردن منزل از بخاری یا شوفاژ یا بخاری برقی استفاده می شود که در همه آن ها هم روش تابش و هم روش همرفت و به مقدار بسیار کم روش رسانایی نقش دارد.

اگر از دیوار ها و سقف های عایق و کلفت و پنجره های دو جداره استفاده شود.

عایق بندی زیر در و پنجره ها رعایت شود از هدر رفتن گرما جلو گیری می شود.

آزمایش کنید صفحه 83 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 83 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

دست راست احساس می کند آب سرد است و دست چپ احساس می کند آب گرم است.

از این آزمایش نتیجه می گیریم که فقط نباید به حس لامسه اعتماد کرد.

در این آزمایش یکی از دست ها ، آب ولرم را سرد حس می کند و دست دیگر آب ولرم را گرم حس می کند.

در اصل حس لامسه دست بر اساس مقایسهٔ دمای آب با دمای دست تشخیص می دهد که آب سردتر از دست است یا گرم تر از آن.

فعالیت صفحه 84

فعالیت صفحه 84

در ساخت این وسیله بهتر است از الکل و کمی رنگ استفاده شود و به هیچ وجه از جیوه استفاده نشود (جیوه بسیار سمی است).

مخزن دماسنج باید نسبتاً بزرگ و لولهٔ آن نازک باشد و هوای بالای لوله خالی شود تا اختلالی در اندازه گیری به وجود نیاورد.

شیوهٔ اندازه گیری دما توسط دماسنج : تماس مخزن دماسنج با جسم مورد نظر و مدتی صبر کردن تا اینکه ارتفاع مایع ثابت شود و خواندن درست عدد، چشمان ما باید با سطح مایع در یک تراز باشد.

وقتی دمای جسمی تغییر می کند، برخی از ویژگی های فیزیکی جسم نیز تغییر می کند.

مثلا افزایش دمای جسم در اغلب موارد سبب افزایش حجم جسم می شود.

فعالیت صفحه 84 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فعالیت صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 85 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 85 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

هدف از انجام این آزمایش، رسیدن به مفهوم دمای تعادل و گرما است.

توصیه می شود هنگام انجام این آزمایش حتماً موارد ایمنی آن به طور کامل رعایت شود.

به جای انبرک می توان از دم باریک یا انبردست نیز استفاده کرد.

دمای آب زیاد تر شده است.

دمای میخ کم شده است.

آب انرژی میخ را گرفته است زیرا گرم تر شده است.

پس از تبادل انرژی (گرما) به دمای تعادل می رسند یعنی دمای هر دو به یک مقدار می رسد که این دما از دمای جسم گرم ، کمتر و از دمای جسم سرد، بیشتر است.

فکر کنید صفحه 85 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 85 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

میخ از آب گرما می گیرد و دمای آن زیاد تر می شود و آب انرژی از دست می دهد و دمای آن کم تر می شود و در نهایت هر دو به یک دما (تعادل) می رسند.

میخ انرژی می گیرد و آب انرژی از دست می دهد.

فعالیت صفحه 86

فعالیت صفحه 86

الف) جنب و جوش مولکول های قطعهٔ A بیشتر از جنب و جوش مولکول های قطعهٔ B است.

ب و پ) وقتی قطعهٔ داغ A و قطعهٔ سرد B را در تماس با یکدیگر قرار می دهیم ، جنبش مولکولی قطعهٔ A کم و جنبش مولکولی قطعهٔ B زیاد می شود و این عمل آن قدر ادامه پیدا می کند تا به طور متوسط جنبش مولکولی دو جسم یکسان شود.

انتقال خود به خود گرما همواره از اجسام گرم تر به اجسام سردتر صورت می گیرد.

اگر چند جسم نزدیک به هم دماهای متفاوتی داشته باشند، اجسام گرم تر، خنک تر و اجسام خنک، گرم تر می شوند، تا تمام آنها دارای دمای یکسان شوند.

آزمایش کنید صفحه 87 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 87 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

این آزمایش نشان می دهد رسانندگی گرمایی مس ، آلومینیم و آهن بسیار زیاد است و رسانندگی گرمایی شیشه بسیار کم است.

رسانش گرمایی مس از آلومینیم بیش تر و آلومینیم از آهن بیش تر و شیشه از همه کم تر است.

فعالیت صفحه 88

فعالیت صفحه 88

ظرف حتماً باید در داشته باشد تا مانع انتقال گرما از طریق رسانش و همرفت بشود.

چون می توان دمای آب را در شروع و یک ساعت پس از آن اندازه گیری کرد.

جواب ها متفاوت است و بستگی به نوع لیوانی دارد که عایق بهتری است.

آزمایش کنید صفحه 88 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

با این آزمایش می توان مشاهده کرد که چگونه مایع گرم شده به سمت بالا حرکت می کند و مایع سرد، جای آن را می گیرد و با تکرار این فرایند همهٔ آب گرم می شود.

علت بالا رفتن مایع گرم تغییر چگالی مایع است.

وقتی مایعی گرم می شود چگالی آن کم می شود مایع گرم جای خود را با مایع سرد که چگالی بیش تری دارد جابجا می کند.

فعالیت صفحه 88

فعالیت صفحه 88

مطابق آزمایش اعداد زیر بدست آمد و نمودار آن رسم شد.

نمودار

از آزمایش می فهمیم ماسه خیلی سریع تر از آب گرم می شود و دمایش بالا می رود.

ماسه رنگ تیره ای دارد و بسرعت گرمای نور خورشید را جذب می کند و گرم تر می شود.

فکر کنید صفحه 89 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 89 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

در روز هوا به طرف ساحل حرکت می کند و دود ناشی از آتش به طرف خشکی کشیده می شود.

و در شب پدیدهٔ عکس اتفاق می افتد؛ یعنی هوا به طرف دریا حرکت می کند و دود نیز به تبع این جریان هوا به طرف دریا کشیده می شود.

انرژی خورشید می تواند عامل جریان های همرفتی باشد. این موضوع به ویژه در ساحل دریا قابل توجه است.

در طول روز، خشکی نسبت به دریا سریع تر گرم می شود و هوای بالای خشکی به طرف بالا حرکت می کند و هوای سرد از دریا به طرف خشکی حرکت می کند و جایگزین هوای گرمی که بالا می رود، می شود.

در طول شب، خشکی نسبت به دریا سریع تر سرد می شود و دریا نسبت به خشکی گرم تر است.

و هوای بالای آن را گرم می کند. هوای سرد از خشکی به طرف دریا حرکت می کند و جای هوای گرمی را که بالا می رود، می گیرد.

خود را بیازمایید صفحه 89

خود را بیازمایید صفحه 89

هوای بالای رادیاتور گرم می شود و انبساط پیدا می کند و چگالی آن کم می شود؛ در نتیجه به طرف بالا حرکت می کند و هوای سرد بالا و اطراف که چگالی آنها بیشتر است، به طرف پایین حرکت می کند و به رادیاتور نزدیک می شود.

این هوای سرد نزدیک شده نیز گرم و منبسط می شود و چگالی آن کم می شود و به طرف بالا حرکت می کند.

بدین ترتیب گردش هوا در خانه اتفاق می افتد و هوای قسمت های دور از رادیاتور نیز گرم می شود.

فعالیت صفحه 89 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فعالیت صفحه 89 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

هر جسم داغی قسمتی از انرژی اش را به صورت تابش منتقل می کند.

با این آزمایش ، کاربران با روش انتقال انرژی به روش تابش آشنا می شوند.

وقتی دستمان را زیر اتوی داغ و در فاصلهٔ مناسب قرار می دهیم، امکان انتقال انرژی به روش همرفت وجود ندارد؛ زیرا در روش همرفت هوای گرم شده به طرف بالا حرکت می کند نه به طرف پایین. هوا، رسانای بسیار ضعیف گرماست؛ بنابراین دست به روش رسانش نیز گرم نشده است و تنها به روش تابش گرم می شود.

فکر کنید صفحه 90 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 90 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

میزان تابش دو جسم هم دما به رنگ و برخی از ویژگی های سطح دو جسم بستگی دارد.

از این آزمایش نتیجه می گیریم آب داغ در قوری یا لیوان سفید و براق دیرتر سرد می شود ؛ در حالی که در قوری یا لیوان سیاه و مات زودتر سرد می شود. به همین دلیل معمولاً رنگ قوری ها را نقره ای یا سفید انتخاب می کنند.

جدول اندازه گیری دما و رسم نمودار :

جدول اندازه گیری دما و رسم نمودار :

توجه: به توجه به نوع قوری و شرایط آزمایش ممکن است اندازه های سایر دانش آموزان متفاوت باشد اما نتیجه یکسان خواهد داشت.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید