خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

لازم است قبل از بررسی پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم ابتدا درسنامه این درس را مطالعه کنید تا آمادگی کافی برای فعالیت ها را داشته باشید.

یاخته ، سلول

اهداف فصل

  1. آشنایی بیشتر با یاخته به عنوان کوچک ترین واحد زنده در بدن خود و دیگر موجودات زنده.
  2. کاربر بتواند ضمن کار با میکروسکوپ و مشاهدهٔ انواعی از یاخته ها، شایستگی های خود را افزایش دهد و به نظم حاکم بر ساختار موجودات زنده در طبیعت پی ببرد.
  3. ضمن مقایسهٔ یاخته های مختلف با یکدیگر به شباهت ها و تفاوت های بین آنها پی ببرد.
  4. با بعضی از روش های آموزش علوم تجربی، دربارهٔ مشاهده یاخته ها آشنا شود.
  5. با اجزای درون یاخته آشنا شود و بتواند وظیفهٔ هر یک از آنها را در یاخته مشخص کند.
  6. با سازمان بندی یاخته ها در موجودات پریاخته آشنا شود و بتواند ارتباط بین سطوح مختلف آن را توضیح دهد.

مرور فصل – پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

مرور فصل: پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

کانال تلگرام فرامعلم

فعالیت صفحه 93 – پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 93پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتمفعالیت صفحه 93پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 94 – پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه 94 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتم
همهٔ یاخته ها در داشتن سه قسمت غشا، هسته و سیتوپلاسم با یکدیگر شباهت دارند.

غشاء نقش انتخاب دارد و نقش انتخابی غشا در ورود و خروج مواد اهمیت دارد.

در درون غشا، سیتوپلاسم وجود دارد که درون آن اندامک هایی به شکل های مختلف وجود دارد که هرکدام وظیفه ای را در یاخته بر عهده دارند.

هسته به عنوان فرمانده یاخته ، فعالیت ها و ویژگی های آن را کنترل می کند.

شکل یاخته ها متناسب با نوع کار و فعالیت آن هاست مثلا پاخته های عصبی دراز و باریک اند و برای انتقال پیام عصبی مناسب اند و یاخته های پوششی بدن نازک و پهن هستند تا به صورت پوششی عمل کنند.

گفت و گو کنید صفحه 95

گفت و گو کنید صفحه 95 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتمیاخته های ماهیچه ای دو سر باریک و شکم بزرگ و ضخیم دارند اما یاخته های عصبی دراز و بسیار باریک هستند و شکل آن ها متناسب با نوع کار و فعالیت آن ها است.

گرچه شکل یاخته ها با هم تفاوت هایی دارند ولی همهٔ آنها سه قسمت غشا، هسته و سیتوپلاسم را دارند.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95

یاخته های ماهیچه‌ای اسکلتی پستانداران (در حدود ۱۲ سانتیمتر) و یاخته های عصبی (که در برخی از حیوانات بیش از یک متر طول دارد) را نام برد.

همچنین در پرندگان، تخم شترمرغ یک یاخته است با این که حجم و جرم زیاد دارد یک یاخته است که بیشتر حجم آن را اندوخته غذایی تشکیل می دهد.

اندازه یاخته تخمک انسان در حدود ۰٫۲ میلیمتر است و با چشم غیر مسلح قابل رویت می‌باشد.

فعالیت صفحه 97 

فعالیت صفحه 97 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتمآزمایش کنید صفحه 97 

آزمایش کنید صفحه 97 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

1) بخشی از برگ مانند خزه در زیر میکروسکوپ در تصویر زیر دیده می شود.

رنگدانه های کلروپلاست یا سبزینه درون یاخته دیده می شود.

2) با استفاده از یک تکه چوب کبریت تمیز از پوشش داخلی گونه نمونه گیری کرده سپس با محلول رنگی آبی متیل رنگ آمیزی می کنیم در نتیجه تصویر زیر قابل مشاهده است.

3) دانه های نشاسته را طبق روش آزمایش زیر میکروسکوپ مشاهده کردیم و تصویر زیر مشاهده گردید.

در دانه ها نشاسته ذخیره شده است زیرا توسط محلول لوگل، آبی رنگ شد.

می دانیم محلول لوگل نشاسته را آبی تیره می کند.

فعالیت صفحه 98 

فعالیت صفحه 98 پاسخ نامه فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید