پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟

کاربر گرامی در این صفحه شما می توانید تمامی تصاویر پاورپوینت علوم فصل 3 را مشاهده کنید. برای جابه جایی تصاویر از فلش های سمت چپ و راست یا دایره های پایین تصاویر استفاده کنید.

برای دانلود فایل pptx قابل ویرایش این پاورپوینت می توانید از دکمه افزودن به سبد خرید استفاده کرده و فایل مورد نظر را تهیه کنید.

 • این فایل برای اعضای ویژه سایت رایگان می باشد.

 عضویت ویژه دانش آموزان

خرید فایل پاورپوینت این فصل با قابلیت ویرایش

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل پاورپوینت تمامی 15 فصل با قابلیت ویرایش

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 1
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 2
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 3
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 4
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 5
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 6
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 7
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 8
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 9
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 10
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 11
 • پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 اسلاید 12

کاربران در این قسمت با برخی از اهداف پاورپوینت علوم هشتم فصل 3 آشنا خواند شد.

کانال تلگرام فرامعلم
 1. کاربران باید بتوانند با ذره های زیر اتمی و ویژگی های آنها آشنا شوند.
 2. کاربران باید بتوانند عدد اتمی و عدد جرمی را از هم تشخیص دهند.
 3. کاربران باید درک کنند که در یک تغییر شیمیایی نمی توان یک عنصر را به عنصر دیگر تبدیل کرد.
 4. کاربران باید بدانند که هر عنصر را با نماد شیمیایی معینینشان می دهند( جدول تناوبی را باید دانش آموزان یاد بگیرند).
 5. کاربران باید درک کنند که برای توجیه رفتار تجربی اتم از مدل ها استفاده می کنند.
 6. کاربران باید بتوانندمهارت رسم مدل اتمی بور را برای ده عنصر او6  انجام دهند
 7. کاربران باید بتوانند مهارت حساب کردن تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها را از روی عدد اتمی و عدد جرمی را کسب و درخود تقویت کنند.
 8. کاربران باید با ایزوتوپ های یک عنصر آشنا شوند.
 9. کاربران باید بتوانندمهارت نوشتن نماد شیمیایی ــ ایزوتوپ ها را کسب کنند.
 10. کاربران باید با مواد پرتوزا و کاربرد برخی از آنها آشنا شوند.
 11. کاربران باید یون را بشناسند و مهارت رسم ساختار اتمی آنها را کسب کنند.