کیفیت بخشی به مدارس تیز هوشانتیز هوشان

تیز هوشان :معاون آموزشی و تربیتی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش،گفت:

آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید با نگاه تخصصی به مدارس استعدادهای درخشان، کیفیت بخشی را در دستور کار قرار داده است.
 

به گزارش مرکز  اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش  و پرورش به نقل از استان سمنان،

محمد نستوه افزود:

پژوهش محوری تاکید جدید آموزش و پرورش برای مدارس استعدادهای درخشان کشور است.

معاون آموزشی و تربیتی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تاکید کرد:

از این پس توسعه کمی مدارس استعدادهای درخشان مدنظر آموزش و پرورش نیست.

پژوهش در کنار آموزش محوری و پرورش محوری

 مدارس استعدادهای درخشان باید محور فعالیت آموزشی باشد.

کانال تلگرام فرامعلم

وی اظهار داشت:

ارتقای کیفیت آموزشی در سال تحصیلی آینده نیز در زمینه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی با برنامه های جدید در مدارس استعدادهای درخشان هدف گذاری شده است.

نستوه،افزود 

از حضور 140 هزار دانش آموز از مجموع شش میلیون دانش آموز دوره های اول و دوم متوسطه کشور در مدارس استعدادهای درخشان خبر داد .

وی از برگزاری آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان کشور

برای سال تحصیلی آینده در روزهای 18 و 19 اردیبهشت خبر داد و اضافه کرد:

این آزمون ها روز 18 اردیبهشت برای دانش آموزان ورودی پایه هفتم

و روز 19 اردیبهشت برای دانش آموزان ورودی پایه اول دور دوم متوسطه برگزار می شود.