تولید واکسن مؤثر مالاریا

تولید واکسن مؤثر مالاریا : دانشمندان استرالیایی کشف  جدیدی در مورد مالاریا اعلام کردند.

این دانشمندان ،دلیل ناکامی سیستم ایمنی در محافظت از بدن در زمان عفونت مالاریا، را یافتند.

با این دلیل آنان گام دیگری به تولید واکسن این بیماری نزدیک شدند.

دانشمندان مؤسسه والتر و الیزا هال در ملبورن برای نخستین بار نشان داده‌اند .

چگونه انگلهای مالاریا باعث ایجاد واکنش التهابی می شود.

و در نتیجه آن، توانایی بدن برای حفظ خود در برابر این بیماری از بین می‌رود.

این کشف سلول‌های ایمنی مورد نیاز برای ماندگار کردن ایمنی، افزایش می یابد .

کانال تلگرام فرامعلم

و سبب ارتقای واکسن‌های موجود یا جدید را می کند.

این یافته‌ها حتی می‌تواند به ارتقای واکسن‌هایی منجر شود که پیش از این در کارآزمایی‌های بالینی غیرمؤثر عمل کرده بودند.

محققان دریافتند

مولکول‌های التهابی عامل واکنش ایمنی در مالاریای بالینی و شدید، همچنین از تولید پادتن‌های محافظ علیه انگل در بدن جلوگیری می‌کند.

به گفته محققان،

این نخستین باری است که آن‌ها دلیل ناکامی سیستم ایمنی در محافظت از بدن در زمان عفونت مالاریا را شناسایی کرده‌اند.

این یافته‌ها در مجله Cell Reports منتشر شده است.