دریافت PDF گام به گام این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

دریافت PDF گام به گام کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

گام به گام ریاضی ششم فصل 2 با جواب : کسر

نحوه استفاده صحیح از گام به گام ریاضی ششم ابتدایی

گام به گام ریاضی ششم فصل 2 ، مرجعی است که باید در هنگام نیاز از آن کمک گرفت. به طور کلی، استفاده پاسخ سوالات و حل مسائل به طور مستقیم به هیچ وجه و اصلا به صلاح دانش آموزان نیست و خانواده ها باید به این موضوع دقیق و حساس باشند.

گاهی کاربران گرامی و فراگیران مطالعه کافی دارند و برای حل پرسش ها و حل تمرینات کتاب درسی به اندازه کافی فعالیت مناسب انجام می دهند، اما ممکن است در پاره ای از موارد برای اطمینان از درستی کار خود لازم بدانند که به پاسخ های درست رجوع کنند. در چنین وضعیتی استفاده از گام به گام و یافتن پاسخ درست مفید است و می‌تواند راه‌حل مناسب و درستی برای اطمینان خاطر باشد. گاهی هم خانواده ها ، مطالبی را به عزیزان خود آموزش می‌دهند و گام به گام نقش مکمل به والدین را برای اطمینان از پاسخ صحیح تمرینات خواهد داشت.

گام به گام ریاضی ششم فصل 2

کانال تلگرام فرامعلم

گام به گام با ریاضی ششم فصل 2

گام به گام با ریاضی ششم فصل 2 صفحه 1گام به گام با ریاضی ششم فصل 2 صفحه 2

با انتخاب افزودن به سبد خرید می توانید فایل pdf گام به گام ریاضی ششم فصل 2 را تهیه کنید.

این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، علاوه بر یادآوری جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط درس دوم، به ضرب کسرها اختصاص دارد. در این درس ضمن یادآوری ضرب کسرهاو اعداد مخلوط، معکوس یک عدد درس سوم، به تقسیم کسرها اختصاص یافته است.

درس چهارم، محاسبات با کسر را شامل می شود. در این درس فراگیران می آموزند زمانی که بالا و پایین خط کسری دو یا چند عمل جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم باشد، حاصل صورت و مخرج را جداگانه محاسبه نمایند و حاصل صورت را بر مخرج تقسیم نمایند. 

دریافت PDF گام به گام این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

دریافت PDF گام به گام کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید