نمونه سوال تستی ریاضی نهم فصل به فصل با پاسخ تشریحی

صفحه اصلی/نمونه سوالات تستی ریاضی فصل به فصل با پاسخ تشریحی/نمونه سوال تستی ریاضی نهم فصل به فصل با پاسخ تشریحی

نمونه سوال تستی ریاضی نهم فصل به فصل با پاسخ تشریحی

کاربر گرامی در این مجموعه (نمونه سوال تستی ریاضی نهم فصل به فصل) انواع سوالات تست 4 گزینه ای ریاضی نهم مطابق اهداف کتاب درسی بر اساس محتوای طراحی و تنظیم شده است.

برای کلیه سوالات پاسخ نامه تشریحی با فرمت pdf فراهم شده است.

در رویکرد جدید آموزش ریاضی ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

اگرچه رسیدن به چنین هدفی با موانع، مشکلات و دشواری های فراوانی روبه روست و تحقق کامل آن به سرعت امکان پذیر نیست؛ ولی مدّنظر قرار دادن چنین هدفی می تواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند.

در این مجموعه سعی شده است بخشی از این اهداف محقق کردد.

Go to Top