PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم

صفحه اصلی/مطالب پایه نهم/PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم

در دسته بندی زیر می توانید فایل PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم را به صورت فصل به فصل تهیه کنید.

سعی شده است دانش آموزان :

  1. در جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شواهد راهنمایی و تشویق شوند.
  2. به فرازهای تاریخی علوم بپردازند.
  3. از رویکرد گروهی در آموزش و تحقیق استفاده کنند.
  4. دانستن را از یافتن جدا نسازند و علم و عمل توأم باهم باشد.
  5. به جای تمرکز صرف بر اصطلاحات ، بر علم و فرایند علمی متمرکز شوند.
  6. بازتاب دهنده ارزشهای انسانی باشند.
  7. روحیه پرسشگری صحیح را تقویت کنند.
  8. اعتماد به نفس، را افزایش و اضطراب دانش آموزان را کاهش دهند.
  9. با تقویت روحیه آموزش علوم را در مدرسه محدود نکنند و آنها را به سایر محیط های اجتماعی گسترش دهند.
  10. مطالبی که با عنوان های آیا میدانید، اطلاعات جمع آوری کنید آمده است صرفا جهت آگاهی بخشی است و معمولا نباید در ارزشیابی پایانی مورد پرسش قرار گیرند.
Go to Top