پاورپوینت های علوم هشتم

خانه/مطالب پایه هشتم/پاورپوینت های علوم هشتم

بسیاری از مهارت ها، نگرش ها و عقایدی که کاربران در درس علوم تجربی از طریق موضوعات درسی و نیز فعالیت های علمی کسب می کنند، به گونه ای است که می توانند آنها را در بقیه مهارت هایی که فرایند آموزش علوم به آنها وابسته است، مثل مشاهده کردن،پیش بینی، استنباط و … ٔبیاموزند و به کار گیرند.

 مهارت های یادگیری در سطوح وسیعی از موضوعات درسی کاربرد دارند .

یکی از روش هایی که به کاربر کمک می کند تا مفاهیم علمی را عمیق تر کند و پایداری یادگیری را طولاتی تر نماید، استفاده از مفاهیم علمی ، کلید واژه ها و نکات مهم محتوایی به صورت پاورپوینت است .

انجمن سعی نموده است در این زمینه همیار کاربران گرامی باشد.

رفتن به بالا