PDF نمونه سوالات تستی فصل به فصل علوم هشتم (با جواب)

صفحه اصلی/مطالب پایه هشتم/PDF نمونه سوالات تستی فصل به فصل علوم هشتم (با جواب)

آزمون های چند گزینه ای متداول ترین آزمون عینی است که هم در سنجش توانایی های مختلف فراگیران و هم در سنجش پیشرفت تحصیلی آنان در زمینه های گوناگون تحصیلی مورد استفاده واقع می شوند.

انجمن سعی کرده است جهت تقویت بنیه علمی فراگیران و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان نمونه سوال علوم هشتم (بدون پاسخ) رافراهم آورد.

کاربران گرامی می توانند با انتخاب این گونه آزمون ها عمق یادگیری خود را در این دروس ارتقاء دهند.

از جمله مزایای آزمون‌های چهارگزینه‌ای (عینی)

عدم دخالت انسان در تصحیح و نمره‌ گذاری.
نمره‌ گذاری آن سریع‌ تر و آسان‌ تر از آزمون‌ های تشریحی است.
به سبب فراوانی سوالات، مقدار بیش ‌تری از محتوا را پوشش می ‌دهد.
قابلیت برگزاری آزمون های با جمعیت بسیار مانند کنکور سراسری
موفقیت شما آرزوی ماست.

Go to Top