پاورپوینت فصل 11 علوم هشتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 11 علوم هشتم

فصل 11 علوم هشتم کانی ها

کاربران گرامی در این محصول ( پاورپوینت فصل 11 علوم هشتم )  با اهمیت کانی ها و نقش آن در زندگی آشنا می شوند.

پاورپوینت فصل 11 علوم هشتم

در این محصول با انواع کانی ها، روش های شناسایی کانی ، ویژگی های کانی ها، کاربرد کانی ها در زندگی ،کانی های معدنی ارزشمند،عوامل فراوانی کانی ها،تشکیل کانی ها ، خواص فیزیکی وخواص شیمیایی کانی ها،کانی های نامهربان وکانی های ملی اسلایدهایی در نظر گرفته شده است.