پاورپوینت فصل 12 علوم هشتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 12 علوم هشتم

فصل 12  سنگ ها

کاربران گرامی در این محصول (پاورپوینت فصل 12 علوم هشتم )  با اهمیت سنگ ها و نقش آن در زندگی آشنا می شوند.

پاورپوینت فصل 12 علوم هشتم

در این محصول به مباحث ، سنگ ها، منابع ارزشمند، سنگ های آذرین، سنگ های رسوبی،سنگ های دگرگونی ،کاربردهای سنگ های آذرین، انواع سنگ های رسوبی ،کاربرد سنگ های رسوبی و  کاربرد سنگ های دگرگونی در اسلاید های گوناگون به کار رفته است.