pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

خانه/مطالب پایه نهم/PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم/pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

۱,۵۰۰ تومان

نام فایل تعداد صفحه حجم
pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم 10 1/5 مگابایت

blank

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

اهداف فصل :

1 ـ مشاهده های نظام یافته ای در ارتباط با شناخت گیاهان انجام دهند.

2 ـ بعضی تغییرات در اندام های رویشی گیاهان و اهمیت آنها را گزارش کنند.

3 ـ کلید دو راهی را در شناسایی گیاهان به کار گیرند.

4 ـ جدول مقایسه ای برای انواع گیاهان رسم کنند.

5 ـ نقش هایی از گیاهان را در زندگی انسان گزارش کنند.

6 ـ نسبت به حفظ گیاهان و گسترش فضای سبز علاقه مند شوند.