خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 : 

این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، مفهوم نسبت با کسر و اعشار مرتبط شده است و از طریق کسرهای مساوی؛ نسبت های مساوی و جدول تناسب معرفی شده است. البته لازم به ذکر است که کاربران با مفهوم نسبت و تناسب در سال گذشته آشنا شده اند، هدف این درس، آشنایی کاربران با نسبت های کسری و ساده کردن و تبدیل آنها به کسر، سپس برقراری نسبت سه تایی و بیشتر بین کمیت های مرتبط است. در شروع درس دوم، چرایی استفاده از درصد به جای نسبت، کسر یا اعشار معنادار شده است. همچنین بر ارتباط نسبت، کسر و اعشار با درصد تأکید شده است. در درس سوم، با استفاده از مفهوم های سود، ضرر و تخفیف و … کاربران، کاربرد درصد در محاسبات مالی را تجربه می کنند. در درس چهارم، کاربرد درصد در آمار و احتمال بررسی شده است.

فرامعلم سعی کرده است با توجه به مطالب فوق  و براساس اهداف کتاب نمونه سوالات تست چهار گزینه ای متناسب با نیاز کاربران با عنوان نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی فراهم کند امید داریم با بررسی و حل این نمونه سوال آموخته های خود را تکمیل کنید به اهداف درس برسید .

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی صفحه 2 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی صفحه 2 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی صفحه 4 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی صفحه 5 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 6 همراه با پاسخ نامه تشریحی صفحه 6

ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 6 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید