راهنمای تصویری آزمون ساز

در این صفحه می توانید راهنمای تصویری آزمون ساز آنلاین فرا معلم را به صورت گام به گام مشاهده کنید.

بخش اول : مقدمه و راهنمای تنظیمات سیستم

 

بخش دوم: ساخت و ویرایش یک آزمون

 

بخش سوم: افزودن سوالات تستی و تشریحی با شکل به آزمون ایجاد شده

 

بخش چهارم: افزودن داوطلب و شرکت در آزمون

 

بخش پنجم: مشاهده و مدیریت آمار

 

بخش ششم: مشاهده نتایج در محیط اکسل، ساخت گروهی داوطلبان و خصوصی کردن آزمون ها