پاورپوینت علوم هفتم

خانه/پاورپوینت علوم تجربی/پاورپوینت علوم هفتم

یکی از روش های فن آوری در آموزش، بخصوص علوم تجربی استفاده از پاورپوینت است. در شیوه سنتی معلم طرح درس خود رامی نویسد و در کلاس اجرا می کند اما در روش جدید، مفاهیم دیجیتال به صورت تصویر و فیلم و انیمیشن و صدا به صورت چند رسانه ای تهیه و در کلاس اجرا می شوند. در این برگه سعی شده است با تهیه دانلود پاورپوینت علوم هفتم فصل به فصل، بخشی از نیاز کاربران فراهم شود.

با توجه به این که دانش آموزان  طیف وسیعی با سلایق متفاوت را تشکیل می دهند، در این مجموعه سعی شده است،مفاهیم اصلی هر فصل که اهداف مهم آن فصل را شامل می شوند، مطرح شوند.

در طراحی سعی شده است از جدید ترین تصویر مرتبط با موضوع استفاده شود.