خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امتحان نیم سال اول علوم هفتم + پاسخ نامه

این برگه (امتحان نیم سال اول علوم هفتم + جواب)  بر مبنای اهداف کتاب درسی بر اساس جدول امتحانات نیم سال اول تهیه و در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

می دانیم نمونه سوالات و حل آن ها، نقش بسیار زیادی در آموزش و تحلیل آموخته های کاربران گرامی دارد.

معمولا طرح سوالات امتحانی استاندارد مطابق با اهداف کتاب درسی و بر مبنای قوانین طراحی سوالات امتحانی، سبب آماده سازی  دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات می شود.

در این نمونه سوال از انواع سوالات کامل کردنی ، درست نادرست ، تست چهار گزینه ای ، تشریحی ، مقایسه ای ، تصاویر ، تفسیر کنید و … استفاده شده است.

نمونه سوال نوبت اول علوم هفتم با جواب

نام محصول: نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم هفتم + پاسخ نامه فصل های 1.2.3.4.5.6.7

حجم : 1.5 مگابایت

تعداد صفحه : 5

تعداد سوال : 22

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

1) جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد. (1 نمره)

آزاد ، تحت فشار، آبشار، آبخوان ، مولکول ، اتم ، وزن ، چگالی

a) در آبخوان های …………….. یک الیه نفوذپذیر بین دو الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد.

b) وقتی رودخانه در ادامه ی مسیر خود به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود ………….. ایجاد می شود.

c) از مجموعه ی ذرات کوچکی مانند الکترون ، پروتون و نوترون …………. به وجود می آید.

d) چوب پنبه روی آب شناور می ماند چون ………… کم تر ی نسبت به آب دارد.

2) جمله درست را با علامت (√) و نادرست را (×)  مشخص کنید و جملات نادرست را با کمترین تغییردرست کنید. (2 نمره)

a) سیمان را به طور مستقیم از طبیعت به دست می آورند. (  )
……………………………………………………………………………………………….
b) بزرگ ترین در یاچه ی جهان »در یاچه ی خزر« است. (  )
……………………………………………………………………………………………….
c) سرعت حرکت آبهای ز یرزمینی در رسوبات دانه ر یز بسیار کم است. (  )
……………………………………………………………………………………………….
d) موفقیت و پیشرفت سر یع علم نتیجه ی فعالیت مشترک همه ی دانشمندان با یکدیگر است. (  )
……………………………………………………………………………………………….

3) گزینه درست را انتخاب کنید. (2 نمره)

a) برای نشان دادن درستی یا نادرستی فرضیه باید آن را…………….. کرد.

الف) اثبات   ⃞

ب) آزمایش   ⃞

ج)  مشاهده   ⃞

د) سوال  ⃞

b) واحد اندازه گیری جرم و وزن به ترتیب کدام است؟

الف) نیرو،گرم  ⃞

ب) نیوتن،گرم  ⃞

ج) کیلوگرم،متر   ⃞

د) کیلوگرم،نیوتن  ⃞

c) سطح براق و رسانایی از ویژگی کدام مواد زیر است؟

الف) آب  ⃞

ب) کربن   ⃞

ج) مس  ⃞

د) چوب   ⃞

d) درصد کربن در کدام یک از آلیاژهای ز یر بیش تر است؟

الف) فولاد زنگ نزن  ⃞

ب) برنج  ⃞

ج) فولاد  ⃞

د) چدن  ⃞

4) چرا می توان یک گاز را به راحتی متراکم کرد اما نمی توان یک مایع یا جامد را به آسانی و به مقدار زیاد متراکم کرد؟ (1 نمره)

5) منظور از حجم یک جسم چیست و آن را با چه یکاهایی نشان می دهند؟ (ذکر دو یکا کافی است.) (1 نمره)

6) عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ 2مورد نام برده توضیح دهید؟ (1 نمره)

7) معموال در زمین های کشاورزی که میزان خاک رس آن ها زیاد است، مقداری شن و ماسه به آن اضافه می کنند . این کار چه تأثیر ی در رشد گیاهان دارد؟ (1 نمره)

8) شکل زیر زا تفسیر گنید. (1 نمره)

9) شیشه یکی از مواد پرمصرف در تولید ظرف های آشپزخانه است.چگونه آن را تولید می کنند؟ (1 نمره)

10) مراحل تولید آهن را به صورت خلاصه بنویسید. (1 نمره)

11) آلیاژها چه موادی هستند؟ (1 نمره)

12) انعطاف پذیر ی یک ماده چیست؟ مثال بزنید(1 نمره)

13) چگالی جسمی 30گرم بر سانتیمتر مکعب و جرم آن کیلو گرم است. حجم جسم را بدست آورید. (1 نمره)

تصویر نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم هفتم + پاسخ نامه (فصل های 1.2.3.4.5.6.7)

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

ترم اول علوم هفتم صفحه 1امتحان نیم سال اول علوم هفتم صفحه 2ترم اول علوم هفتم صفحه 1

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید