نویسنده سایت

خانه/مجید فرح آبادی

درباره مجید فرح آبادی

*16 سال سابقه تدریس در مدارس شاهد و نمونه دولتی *15 سال سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان *مدرس ضمن خدمت *10 سال سرگروه آموزشی استان *موسس و مسئول فرا معلم