اولین دوره ی کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه 21 و 22 اردیبهشت ماه برگزار شد.

مرحله کشوری نخستین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه برگزار شد.

کارشناسی گروه­‌های آموزشی دفتر دوره اول متوسطه با کمک دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرایند درس علوم تجربی مستقر در استان قم،

اولین دوره کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی دوره اول متوسطه را برگزار کرد.

این دوره با هدف تقویت مهارت‌های حرفه‌ای دبیران علوم تجربی (با تأکید بر فعالیت‌های آزمایشگاهی) و آشنایی با فعالیت‌های آزمایشگاهی از طریق دست‌ورزی دبیران به اجرا در آمد.

در این مسابقات 64 نفر که در قالب 32 تیم (از هر استان یک تیم دو نفره) به مرحله کشوری راه یافته بودند،

در دو مرحله کتبی و عملی  در این مسابقه شرکت کردند .

کانال تلگرام فرامعلم

مرحله عملی مسابقات آزمایش های فیزیک  روز جمعه  صبح و عصر به تاریخ 97/02/21 به اجرا در آمد.

  آزمایش های زیست شناسی روز شنبه به تاریخ 97/02/22 در  محل مدرسه فرزانگان ناحیه 4 قم با حضور تیم های منتخب استان­ ها برگزار و به پایان رسید.

مرحله کتبی مسابقات نیز عصر روز جمعه 97/02/21 اجرا شد.

در روز یک شنبه 97/02/23 از تیم های منتخب در سالن آموزش مرکز رفاهی فرهنگیان شماره یک قم، تجلیل به عمل آمد.

در این جلسه  جناب علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در معیت دکتر عظیم محبی – مدیر کل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش همراه با خانم مسکرزاده معاون آموزشی دفتر متوسطه اول و اعضای دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرایند درس علوم تجربی حضور داشتند پیرامون طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) و نقش معلمان علوم تجربی سخنانی ایراد کردند.

 

اولین دوره ی کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی