خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 14: نور
و ویژگی های آن، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 14 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 بپردازید.

در این فصل، کاربران می توانند:

با نور و مفاهیم مرتبط با آن و کار با ابزارهای ساده نوری شامل چشمه های نور، آینهٔ تخت و آینه های کروی آشنا شوند.

کانال تلگرام فرامعلم

مرور فصل:پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 14

مرور فصل:پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

آزمایش کنید صفحه 123 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

فعالیت صفحه 124 علوم هشتم

سه صفحه را مطابق شکل به صورت موازی قرار می دهیم به طوری که سوراخ آن ها درست مقابل هم باشند می بینیم نور شمع به چشم ما می رسد

اگر هر یکی از صفحه ها را جابجا کنیم شمع دیده نمی شود می فهمیم که نور به خط راست سیر می کند.

فعالیت صفحه 125 

فعالیت صفحه 125 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمهٔ نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می شود که به آن سایه می گویند.

اگر جسم مسطح مقابل چشمه نور قرار گیرد طرحی از آن بر روی سطح مانند تصاویر 1 و 2  رایجاد می شود که مشابه جسم است.

اما اگر جسم حجمی باشد سایه ای که تشکیل می شود مشابه جسم نیست ( مانند تصویر 3)  چون نور به خط مستقیم عبور می کند.

فکر کنید صفحه 126 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 126 علوم هشتم

تشکیل سایه، دلیلی بر انتشار راست خط نور است؛ زیرا شکل سایه وشکل جسم کاملاً مشابه اند،

وقتی جسم کدری مقابل منبع نور قرار می گیرد، از اطراف آن به خط مستقیم عبور می کند

اما نور از جسم عبور نمی کند بنابر این طرحی از جسم بر روی سطح تشکیل می شود که سایه نام دارد

فکر کنید صفحه 127

فکر کنید صفحه 127 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

وقتی خورشید و ماه و زمین در یک امتداد قرار گیرند خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی به وجود می آید و علت آن تشکیل سایه است.

به علت نزدیکی زمین به ماه و دور بودن خورشید از آن ها ، امکان ماه گرفتگی بیشتر است زیرا زمین شانس بیشتری برای ایجاد سایه بر روی ماه دارد.

همچنین ماه گرفتگی در بخش زیادی از کره زمین اتفاق می افتد

اما خورشید گرفتگی به ندرت اتفاق می افتد و در بخش کوچکی از کره زمین دیده می شود.

فعالیت صفحه 127علوم هشتم

فعالیت صفحه 127علوم هشتم

فعالیت صفحه 128 علوم هشتم

فعالیت صفحه 128 علوم هشتم

اگر سطح کاملا صاف باشد (مانند آینه)  انعکاس منظم صورت می گیرد

ولی اگر سطح ناصاف باشد، انعکاس نامنظم صورت می گیرد و نور پخش می شود.

آزمایش کنید صفحه 129

آزمایش کنید صفحه 129 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

الف) زاویه تابش و بازتابش با هم برابر است.

با تکرار آزمایش هم متوجه می شویم

که زاویه تابش 10 درجه با باز تابش 10 درجه و تابش 20 درجه با بازتابش 20 درجه و .. با هم برابرند.

نتیجه می گیریم: همواره زاویه تابش و باز تابش با هم برابرند.

خود را بیازمایید صفحه 130 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 130 علوم هشتم

فعالیت صفحه 131 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14فعالیت صفحه 131 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

الف)مطابق شکل زیر از  دو شمع و یک شیشه شفاف و تخت استفاده می کنیم

شمع  را روشن می کنیم

تیغه شیشه ای را عمودی نگه می داریم

و شمع خاموشی را در طرف دیگر در محل تصویر قرار می دهیم.

به طوری که شمع خاموش روشن به نظر برسد

متوجه می شویم که فاصله جسم تا آینه و تصویر تا آینه برابر است.

ب) در پیرابین از دو آینه استفاده شده است و دو بار باز تاب دیده می شود.

پیرابین در امور نظامی مانند دیده‌بانی و همچنین در زیردریایی‌ها، خودروهای زرهی و تانک‌ها نیز به‌کار می‌رود.

آزمایش کنید صفحه 132 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 132 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 134 

آزمایش کنید صفحه 134 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

تصویر  نسبت به جسم ، بزرگ تر ، حقیقی و واژگون است.

فعالیت صفحه 134 علوم هشتم

فعالیت صفحه 134 علوم هشتم

تصویر در آینه کوژ ، همواره کوچک تر از جسم ، مجازی و مستقیم است.

فکر کنید صفحه 135 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

فکر کنید صفحه 135 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

تصویر در آینه های کوژ، همواره کوچک تر از جسم، مستقیم و مجازی است.

میدان دید آینه های کوژ بیشتر از آینه های تخت است.

به همین دلیل در فروشگاه های بزرگ، سر پیچ های تند جاده ها، آینه های بغل و جلوی اتومبیل ها، از آینه های کوژ  استفاده می شود.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید