آغاز چهارگانه نادر خسوف کلی در ماه جاری

سازمان ناسا از وقوع اولین ماه‌گرفتگی کلی از میان چهار نمونه پیش‌بینی شده در سال جاری در روز 15 آوریل(26 فروردین) خبر داد.

این ماه‌گرفتگی کامل در آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود که این امر در صورت مناسب بودن آب‌وهوا امکان‌پذیر است.

این اولین نمونه از چهار خسوف کلی است که در فواصل زمانی شش ماه در سال جاری و سال آینده رخ خواهند داد.

ماه‌گرفتگی‌های کامل بعدی در روزهای هشتم اکتبر(16 مهر)، چهارم آوریل 2015(15 فروردین 94) و آخری در روز 28 سپتامبر 2015(ششم مهر 94) رخ خواهند داد. این رویدادها به عنوان چهارگانه خسوف کلی شناخته شده است.

خسوف در چهار شکل نیم‌سایه‌ای، جزئی و کلی رخ می‌دهد. ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای جزء ضعیف‌ترین و نامحسوس‌ترین خسوفها بوده که طی آن ماه تنها در امتداد لبه سایه زمین عبور می‌کند.

کانال تلگرام فرامعلم

یک ماه‌گرفتگی جزئی اغلب برای چشمهای آموزش‌ندیده قابل تشخییص نیست. در این نوع خسوف، بخشی از ماه با سایه زمین تاریک می‌شود.

این در حالیست که ماه‌گرفتگی کلی زمانی که ماه، زمین و خورشید بطور کامل در یک سف قرار گرفته و هم تراز می‌شوند، رخ می‌دهند. در این زمان، تاج خورشید در همه لبه‌های زمین درخشیده و به ماه یک رنگ قرمز تیره چشمگیر می‌دهد.

معمولا ماه‌گرفتگی‌ها در ترتیب‌ها تصادفی رخ می‌دهند؛ دو خسوف جزئی با یک کلی دنبال شده و پس از آن یک جزئی، یک نیم سایه‌ای و مجددا کلی اتفاق می‌افتد. از این رو است که یک چهارگانه خسوف کلی به عنوان یک رویداد خاص محسوب می‌شود.