خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه علوم ششم درس 12 : جنگل برای کیست؟

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید

در این نوشته به درس نامه علوم ششم درس نامه علوم ششم درس 12 : جنگل برای کیست؟ می پردازیم.

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

درس در یک نگاهدرس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ در یک نگاه

کانال تلگرام فرامعلم

در این درس زنجیره غذایی و جایگاه هر موجود زنده در آن مرور و به منظور تعمیق آموخته های قبلی کاربران گرامی، بر مفهوم ارتباط غذایی بین جانداران تأکید شده است.

کاربران از طریق آشنایی با رابطه همزیستی به تنوع روابط بین جانداران و اهمیت این روابط در زندگی جانداران پی می برند و نسبت به مشاهده رفتارهای جانوران در محیط های طبیعی حساس می شوند. همچنین در رابطه با سرنوشت اجزای موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان که طی سلسله مراتبی تجزیه می شوند مطالبی عنوان شده است.

زنجیره غذایی

وابستگی غذایی همه موجودات زنده به یکدیگر را می‌توان به حلقه‌های زنجیر تشبیه کرد که به آن زنجیره غذایی می‌گویند.

درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ تصویر 2

رابطه غذایی ساده ترین ارتباط بین جانداران است. اولین حلقه هر زنجیره غذایی یک جاندار تولیدکننده است.

دومین حلقه یک جانورمصرف کننده گیاهخوار است. به گیاهخواران اولین مصرف کننده نیز می­گویند، زیرا مواد و انرژی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند.

سومین حلقه، یک جانورمصرف کننده گوشتخوار است که مواد و انرژی مورد نیاز خود را از گیاه خواران به دست می آورد، به همین علت به جانوران گوشت خوار دومین مصرف کننده نیز می ­گویند.

 دانشمندان برای بررسی ارتباط غذایی جانداران در هر محیط، شبکه ی غذایی رسم می کنند.

از مجموع چند زنجیره غذایی یک شبکه غذایی ایجاد می شود.

درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 3

 تجزیه کنندگان

تجزیه کنندگان متفاوت اند، این درس به قارچ ها اشاره دارد.قارچ ، مواد و انرژی مورد نیاز خود را از تجزیه لاشه جانوران و بقایای گیاهان و جانوران به دست می آورند. در نتیجه فعالیت قارچ ها ترکیبات پیچیده بدن جانداران به ترکیبات ساده ای مانند آب، کربن دی اکسید و ترکیبات گازی دیگر تبدیل می شود پس قارچ ها گروهی از جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می‌کنند و سبب می شوند که مواد تشکیل دهنده آنها دوباره به طبیعت برگردد. تجزیه این بقایا به تقویت خاک و به بهبود آن کمک می کنند.

همیاری ، همسفرگی  و  انگلی سه نوع رابطه همزیستی است که بین جانداران وجود دارد.

مواردی از هم زیستی جانوران

شته هایی که روی این گیاه قرار دارند درحال مکیدن شهد شیرین گیاه هستند.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 5

مورچه ها، شته ها را با خود به لانه شان می برند تا مادّه ی شیرینی را که شته ها دفع می کنند، بخورند.شته ها نیز در لانه ی مورچه ها از شکارچی ها در امان می مانند.

رابطه همسفرگی یا غذای مجانی: وقتی شیر ها لاشه شکار خود را رها می‌کنند کرکس هایی که در آن نزدیکی در انتظار دور شدن آن ها هستند به محل لاشه رفته و بقایای آن را می­خورند.

در این رابطه غذایی یکی سود می برد (کرکس) و دیگری نه سود می برد و نه زیان (شیر)

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 6

کروکودیل هایی که در اطراف رود نیل زندگی می کنند بعضی وقت ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می‌کنند،در این هنگام نوعی پرنده کوچک وارد دهان کروکودیل می‌شود و انگل‌های درون دهان کروکودیل را می خورد .این نوع همزیستی از نوع همیاری است.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 7

رابطه ی انگلی

در رابطه ی انگلی یک جاندار سود می برد و جاندار دیگر زیان می بیند.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 7

اسب ها با تکان دادن سر یا دم خود سعی می‌کنند تا مگس ها و پشه ها را از خود دور کنند این حشرات نیش خود را به درون بدن اسب فرو می برند و خون آن را می مکند این مگس های مزاحم به اسب زیان می رسانند .

تغییر سرنوشت جانداران با تغییر اوضاع

وقتی زیستگاه جانداران تغییر می‌کند بعضی از آنها نمی توانند خود را با اوضاع جدید سازگار کنند و به تدریج کم می شوند و حتی ممکن است سرانجام همه آن ها از بین بروند.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 8

نکته تاریخی

نقش شیر در آثار باستانی نشان می دهد که شیر برای نیاکان ما جانور آشنایی بوده است. شیر ایرانی تا کمتر از یک قرن پیش در بخش‌هایی از ایران وجود داشت اما به دلایلی مانند شکار شدن به دست انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.

درحال حاضر تعداد معدودی شیر ایرانی در منطقه حفاظت شده ای در ایالت گجرات هندوستان نگهداری می شود.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 9 

درخت کاری

درخت های بومی : زیست شناسان می گویند در هر منطقه  درخت هایی را باید کاشت که به طور طبیعی در همان منطقه وجود دارند که به آنها درخت های بومی می گویند.مثلا درخت نخل در مناطق گرم جنوب و بلوط در منطقه رشته کوه زاگرس سازش بیشتری دارد.

 درس نامه علوم ششم درس 12 :جنگل برای کیست؟ شماره 10

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید