رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اعلام کرد:طرح شهاب مکمل مدارس سمپاد است

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به بحث کیفیت بخشی آموزش در مدارس سمپاد گفت: طرح شهاب تکمیل‌کننده‌ی این مدارس است و با اجرای درست آن هیچ دانش آموزی از استعداد یابی جا نمی ماند.
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسین شجاعی با بیان سابقه تشکیل این مرکز،گفت: با اضافه شدن المپیاد زمین شناسی و در آینده المپیاد جغرافی به مجموعه، تقریبا در تمام زمینه ها دانش آموزان استعدادیابی می شوند.

وی برگزاری جشنواره های خوارزمی را از نقاط برجسته ی مرکز عنوان کرد و گفت: دانش آموزان با ارایه‌ی طرح‌های با کیفیت دانشگاهی، انتخاب و داوری را برای ما بسیار دشوار ساخته اند.

شجاعی یکسان سازی کیفیت آموزش در مدارس سمپاد را اصلی مهم و اساسی خواند و اظهار داشت: باید شرایط را برای پذیرش این دانش‌آموزان در سطوح مختلف دانشگاهی هموار سازیم تا آسیب فرارمغزها به حداقل برسد.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان این که طرح شهاب، مکمل مدارس سمپاد است افزود: با اجرای صحیح این طرح تمام دانش آموزان از دوره‌ی ابتدایی استعدادیابی می شوند و می‌توان با آسیب شناسی نقاط ضعف آن بحث کیفیت بخشی آموزش را در این مدارس تقویت کنیم.