خرید PDF درسنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم نهم فصل 2 : رفتار اتم ها با یکدیگر

در فصل اول با مواد و نقش آن ها در زندگی آشنا شدیم در این نوشته به درس نامه علوم نهم فصل 2 می پردازیم.

رفتار اتم ها با یکدیگر متفاوت است. بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد (عنصری) یافت نمی شوند؛ بلکه به حالت ترکیب وجود دارند.

آب، شکر، سدیم کلرید، نفت خام، آمونیاک، اتانول، ضد یخ، کات کبود و کلسیم اکسید (آهک) مثال هایی از ترکیب های شیمیایی هستند.

مولکول

ذره های سازنده این ترکیب ها، یون ها یا مولکول ها هستند.

برای مثال

شکر از مولکول های چند اتمی  ساخته شده است؛ در حالی که نمک خوراکی از یون ها تشکیل شده است.

از آنجا که ذره های سازندهٔ این مواد با هم فرق دارند، ویژگی آنها نیز متفاوت است. به عبارت دیگر ویژگی مواد به نوع ذره های سازندهٔ آنها بستگی دارد.

ترکیب یونی علوم نهم فصل 2

یون ها، ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی اند.

این ذره ها می توانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند.

از این رو اگر یک ترکیب یونی مانند پتاسیم پرمنگنات را در آب حل کنیم یون های سازندهٔ آن در سراسر محلو