خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 15: شکست نور

کاربر گرامی :در این برگه به درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور  می پردازیم.

لازم است پس از مطالعه این برگه فعالیت های این فصل را هم بررسی کنید

شکست نور

وقتی باریکهٔ نور به طور عمود بر سطح یک تیغهٔ شیشه ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد پسعلوم هشتم فصل 15: شکست نور

هرگاه باریکۀ نور به طور عمود برسطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی شود.

کانال تلگرام فرامعلم

در حالی که اگر باریکهٔ نور مایل بتابد شکسته می شود و به آن شکست نور می گویند.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور

وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می شود، باریکۀ نور به طرف خط عمودبر سطح شکسته می شود.

پس وقتی باریکهٔ نور از تیغهٔ شیشه ای وارد هوا می شود، دوباره شکسته می شود، این پدیده هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می دهد.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور چگونگی شکست نور در دو محیط

وقتی باریکهٔ نور از تیغهٔ شیشه ای وارد هوا می شود، دوباره شکسته می شود.

نکتهٔ مهمی که باید به آن توجّه شود، این است که وقتی باریکهٔ نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

شکست نور در منشور علوم هشتم فصل 15: شکست نور

منشور، قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک است که کاربرد زیادی در وسیله های نوری دارد. قاعدهٔ منشورها معمولاً به شکل مثلث است.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور منشور

مسیر باریکهٔ نور  پس از عبور از منشور تغییر می کند.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور چگونگی عبور نور در منشور

پاشندگی نور: علوم هشتم فصل 15: شکست نور

باریکهٔ نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلف  تجزیه می شود. این پدیده را پاشندگی نور می نامند.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور پاشیدگی نور

رنگ های تشکیل دهندهٔ نور سفید، که در رنگ های حاصل از رنگین کمان نیز دیده می شوند، در شکل بالا نشان داده شده اند.

به مجموعه رنگ های تشکیل دهندهٔ نور سفید، طیف نور سفید می گویند.

یکی از آشناترین وسیله های نوری که به طور گسترده ای استفاده می شوند، عدسی ها هستند .

عدسی ها از مواد شفافی مانند شیشه یا پلاستیک فشرده ساخته می شوند.

پاشندگی نور: علوم هشتم فصل 15: شکست نور عدسی ها

وقتی یک عدسی را با دستمان لمس می کنیم، ممکن است وسط آن ضخیم تر از لبه های آن باشد؛ به این نوع عدسی، عدسی همگرا می گویند.

اگر یک دسته پرتو موازی به عدسی همگرا برخورد کند شعاع های نورانی در کانون عدسی جمع می شوند.

عدسی همگرا

اگر لبه های عدسی از وسط آن ضخیم تر باشد به آن عدسی واگرا گفته می شود.

هنگامی که نور از عبور عدسی عبور می‌شکند .عدسی‌ها از ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند.

عینک طبی و ذره‌بین و لنز دوربین‌های عکاسی و دوربین دوچشمی همه با عدسی ساخته شده‌اند.

اگر یک دسته پرتو موازی به عدسی واگرا برخورد کند شعاع های نورانی پراکنده می شوند.

عدسی واگرا از این عدسی می‌توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین-آستیگمات استفاده نمود.این نوع عدسی جسم را کوچک تر نشان می‌دهد

چگونگی تشکیل تصویر در عدسی همگرا (محدب)

اگر جسم در فاصله کانونی یک عدسی همگرا باشد، تصویر  آن مجازی، مستقیم، بزرگتر و دورتر از عدسی تشکیل می شود.

جسم در فاصله کانونی یک عدسی همگرا

اگر جسمی را  بر روی کانون عدسی همگرا قرار دهیم،تصویر  آن در بی نهایت و به صورت پرتوهای نور موازی ایجاد می شود.

جسمی را  بر روی کانون عدسی همگرا

اگر جسمی را بین کانون و مرکز یک عدسی همگرا (محدب) قرار دهیم، حقیقی، وارونه و بزرگتر است و در طرف مقابل جسم و دورتر از مرکز ایجاد می شود.

جسمی را بین کانون و مرکز یک عدسی همگرا

هر گاه  جسمی را روی مرکز یک عدسی همگرا (محدب) قرار دهیم،تصویر حقیقی، وارونه وهم اندازه جسم است و روی مرکز مقابل تشکیل می شود.

جسمی را روی مرکز یک عدسی همگرا

هر گاه جسمی را بیرون از مرکز عدسی همگرا  (محدب ) قرار دهیم،تصویر حقیقی، وارونه و کوچک تر است

تصویر در این عدسی در سمت مقابل جسم، بین کانون و مرکز عدسی ایجاد می شود.

جسمی را بیرون از مرکز عدسی همگرا 

همچنین اگر جسمی را در فاصله  بی نهایت نسبت به یک عدسی همگرا ( محدب) قرار دهیم،تصویر حقیقی، وارونه و کوچک تر است.

تصویر در این عدسی در سمت مقابل روی کانون عدسی تشکیل می شود.

جسمی را در فاصله  بی نهایت

علوم هشتم فصل 15: شکست نور

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید