خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هفتم فصل 1 :

علوم هفتم فصل 1: تجربه و تفکر

در این نوشته به درسنامه علوم هفتم فصل 1 می پردازیم.

توصیه می شود پس از خواندن درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

علوم هفتم فصل 1

فناوری تبدیل علم به عمل است. ساخت خودرو، رایانه، تلفن، نیروگاه هسته ای، دارو و… نمونه هایی از تبدیل دانش علمی به عمل هستند. دانشمندان تلاش می کنند با تبدیل علم به فراورده های مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهند.

کانال تلگرام فرامعلم

اگر چه اغلب فناوری ها در کنار فایده ها، عیب هایی هم دارند. مثلاً با اختراع خودرو، جابه جایی مسافران راحت تر و سریعتر شده است، اما استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت درآوردن آن، آلودگی هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت را افزایش داده است.

یکی از ویژگی های انسان کنجکاوی است که از زمان کودکی تا پایان عمر او را به دانستن و کشف دانش سوق می دهد.

دانشمندان با مطالعه و پژوهش در جستجوی مسائل و حل آنها هستند و با بهره گیری از تجربه و تفکر و بکار بستن مهارت های گوناگون به کشفیات مهمی دست یافته اند.

این متخصصان توانسته اند با بهره گیری از تفکر، تجربه و به کار بستن مهارت های گوناگون در برخورد با مسائل زندگی، علوم را  توسعه بخشند.

مراحل زیر حل مسئله به روش علمی است .

مشاهده:

استفاده از حواس پنجگانه به منظور کسب اطلاعات پیرامون یک موضوع مشاهده نام دارد.

جمع آوری اطلاعات،:

  اطلاعاتی است که با استفاده از حواس پنج گانه دریافت و یاداشت می کنیم.

فرضیه سازی ،

فرضیه سازی همان پیشنهاد و راه حل های معقولانه و قابل آزمایش در باره ی یک مسئله و یا یک اتفاق است.

1pآزمایش فرضیه:

برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه باید آزمایش انجام گیرد .

با انجام آزمایش فرضیه، پذیرفته یا رد می شود.

در این آزمایش ها بر اساس اطلاعات و مدارک جمع آوری شده در مورد موضوع، می توانیم صحت فرضیه را اثبات کنیم. همچنین به منظور دقیق تر بودن نتایج، باید آزمایشات را برای مقادیر مختلف تکرار کنیم.

بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است.

azmayesh

تکرار آزمایش:

برخی آزمایش ها چندین بار انجام می شوند تا خطا های آن برطرف شوند و درستی آن اثبات شود.

نتیجه گیری

وقتی آزمایش ها کامل شد، باید اطلاعات بدست آمده  را تحلیل کنیم تا ببینیم که آیا فرضیه‌ مورد نظر درست بوده است یا نه. در این مرحله از کار تعیین می کنیم که آیا فرضیه توسط آزمایشات ما، رد شده یا تأیید می گردد.

 

شاخه های علوم تجربی

علوم تجربی را به چهار ٔ شاخه فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی تقسیم کرده اند، پژوهش ها نشان می دهند ، موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجه ٔ فعالیت مشترک همه دانشمندان و متخصصان با یکدیگر است.تولید سوخت هست های و استفاده از آن نمونه ای از تبدیل علم به فناوری است که ٔ دانشمندان همه شاخه های علوم تجربی و دیگر رشته ها در آن سهیم اند.

02-q

خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید