خرید PDF درسنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

دانش آموز گرامی در متن زیر درس نامه علوم هفتم فصل 5 گردآوری شده است.

پس از مطالعه متن درس نامه می توانید نمونه سوال این فصل را از اینجا دنبال کنید.

علوم هفتم فصل 5 : مواد پیرامون مااندکی از مواد به طور مستقیم و بیشتر آنها به طور غیرمستقیم از زمین به دست می آیند.