فیلم آموزشی تدریس فصل 14 علوم نهم

در این فصل کاربران با جانوران مهره دار آشنا و پس از مشاهده این فیلم (فیلم آموزشی تدریس فصل 14 علوم نهم) به مفاهیم آن دسترسی خواهند داشت.

پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید.
پاورپوینت علوم نهم فصل 14
جانوران مهره دار

مُهره‌داران یکی از بزرگ‌ترین زیرشاخه‌های جانوران طنابدار هستند.

یک حیوان زمانی جزو مهره داران محسوب می‌شود که در پشت خود ستون فقرات داشته باشد تا از عضلات نخاع آن حیوان محافظت نماید.

مهره داران، شامل” ماهی‌ها”، “دوزیستان”، “خزندگان”، “پرندگان” و” پستانداران” می‌باشند.

ستون فقرات از مجموعه استخوان‌های ریز تشکیل شده‌است که به آن، مهره می‌گویند.

کانال تلگرام فرامعلم

مهره‌ها به وسیلهٔ رباط‌های طنابی شکل به یکدیگر متصل می‌شوند تا از یک طرف قابلیت انعطاف‌پذیری داشته و از طرف دیگر مانند یک قلاب محکم ماهیچه‌های پشت را نگه دارند.

رده ماهی های استخوانی

از ویژگی های آنها

 1. ساکن آب شیرین و یا دریا هستند.
 2. در بیشترشان نوتوکورد باقی نمی‌ماند.
 3. در پوست پولکهای جلدی دارند.
 4. دارای شش یا مثانه شنا هستند.
 5. قلب دو حفره‌ای است
 6. دفع مزونفریک است
 7. 25 هزار گونه دارند.

ماهی قزل‌آلا و ماهی آزاد جزء این رده هستند.

رده دوزیستان

سمندرها ، وزغها و قورباغه‌ها جزء این رده هستند.

از ویژگی های آنها

 1. ساکن آب شیرین و خشکی‌زی هستند.
 2. زایده‌های زوجی و پا دارند.
 3. پوستشان بدون پولک است.
 4. تنفس از طریق آبشش ،‌ شش ، پوست و حفره دهانی صورت می‌گیرد.
 5. قلب سه حفره‌ای است.
 6. صاحب 10 جفت عصب مغزی هستند
 7. عمل لقاح بیشتر خارجی است.
 8. رشد بیشتر از طریق لارو دوکی شکل است و 3000 گونه دارند.

رده خزندگان

لاک پشتها ، ‌سوسمارها ، مارها و تمساحها جزء این رده هستند. ساکن خشکی هستند یا بطور ثانویه آبزی می‌باشند.

از ویژگی های آنها

 1. در پوست پولکهای بشره‌ای دارند.
 2. با شش تنفس می‌کنند.
 3. قلب 4 حفره‌ای است.
 4. 12 جفت عصب مغزی دارند.
 5. دفع متانفریک ، لقاح داخلی و تخمها دارای پوسته‌اند.
 6. مرحله لاروی ندارند و 6 هزار گونه دارند.

رده پرندگان

از ویژگی های آنها

 1. پوست پر دارد و منقار شاخی است.
 2. دستها مبدل به بال شده‌اند. فاقد دندان هستند.
 3. قلب 4 حفره‌ای است. دمای بدن ثابت است.
 4. اعصاب مغزی 12 جفت هستند. دفع متانفریک و لقاح داخلی است.
 5. تخمها پوسته دارند.
 6. فاقد لارو هستند و
 7. 10 هزار گونه دارند.

رده پستانداران

از ویژگی های آنها

 1. پوست مو دارد.
 2. دندانها در جایگاههای مخصوص واقع هستند.
 3. قلب 4 حفره‌ای است.
 4. گلبولهای قرمز هسته ندارند.
 5. حفره عمومی بدن توسط دیافراگم تقسیم شده است.
 6. دمای بدن ثابت است.
 7. صاحب 12 جفت عصب مغزی هستند.
 8. دفع متانفریک و لقاح داخلی است.
 9. در بیشتر موارد نمو در درون رحم مادر انجام می‌شود.
 10. نوزاد از غده‌های پستانی شیر می‌خورد
 11. 5000 هزار گونه دارند.

مشاهده فیلم آموزشی تدریس فصل 14 علوم نهم