فیلم آموزشی علوم نهم فصل 4

در فیلم آموزشی علوم نهم در مدت  16 دقیقه  با مفاهیم فصل چهارم و با حل مسائل مربوطه آشنا می شوید.

درس نامه این فصل را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

در این فصل با مفاهیم مسافت ، سرعت ، تندی ، حرکت مستقیم الخط یکنواخت ، شتاب و شتاب متوسط بصورت ساده آشنا خواهید شد .

همچنین با مشاهده چگونگی تبدیلات واحد می توانید مسائل مربوط به این فصل را به آسانی حل کنید .

بهتر است فیلم آموزشی تست های این فصل را  که بزودی منتشرمی شود ، را مشاهده کنید

تا به آموخته های خودتان عمق بیش تری ببخشید .

کانال تلگرام فرامعلم

منتظر نظرات شما کاربران عزیز جهت بهبود اینگونه برنامه های آموزشی هستیم .موفقیت شما آرزوی ماست .

 

 

فیلم آموزشی علوم نهم فصل 4