خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 4 : جبر و معادله

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 4 چند نمونه تست آموزشی این فصل به روش تعاملی تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

نگاه کلی به فصل ریاضی هشتم

در پایه هفتم کاربران گرامی با جبر و معادله آشنا شده اند.

چهار درس این فصل به یادآوری مطالب هفتم و ساده کردن عبارت های جبری و معادله می پردازد.

کانال تلگرام فرامعلم

این فصل با عبارت‌های کلامی به جبری شروع می شود و سپس با ارائه الگوهای مختلف یک شکل به بیان نحوه ساده کردن عبارت های جبری پرداخته می شود.

کاربران گرامی با جمع و تفریق جملات متشابه آشنا می شوند و سپس با پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری و استفاده از عبارت جبری در بیان مساحت به یادگیری می پردازند.

در ادامه در این کتاب هم بر لزوم اثبات های جبری تاکید می شود.

کاربران عزیز باید درک کنند که مثال های متعدد دلیل بر درستی فرضیه همه اعداد نیست.

در این فصل همچنین تجزیه عبارت های جبری و معادله بیان می شود.

کاربران گرامی با حل معادله با ضریب کسری آموزش می بینند.

امید است با استفاده از حل تشریحی این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

کاربران گرامی می توانند pdf این مجموعه سوالات همراه با جواب تشریحی و کامل از لینک زیر دریافت کنند.

لینک دریافت نمونه سوالات تستی ریاضی هشتم فصل چهارم

همچنین کاربران عزیز می توانند با مراجعه به سوالات تشریحی این فصل توان علمی خویش را توسعه دهند.