خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 7 : توان و جذر

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 7 چند نمونه تست آموزشی این فصل تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

دقت در اشیاء ، پدیده ها و اتفاقات پیش روي انسان همواره راهگشا به سوي فهم و درك بیشتر انسان می باشد.

در حل مسائل ریاضی نیز یکی از اساسی ترین مهارت ها که به پیشبرد فرآیند حل مسئله کمک می کند دقت و تیزبینی جوانب مختلف موضوع می باشد.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران گرامی می توانند pdf این مجموعه سوالات همراه با جواب تشریحی و کامل از لینک زیر دریافت کنند.

دریافت نمونه سوالات تستی ریاضی هشتم فصل هفتم توان و جذر

همچنین کاربران عزیز می توانند با مراجعه به سوالات تشریحی این فصل توان علمی خویش را توسعه دهند.

نگاه کلی به فصل 7 ریاضی هشتم

این فصل همانند فصل مشابه خود (در کتاب هفتم) از دو بخش توان و بخش جذر تشکیل شده است.

در بخش توان یادآوري مطالب مهم سال قبل قواعد جدیدي از به توان رساندن و تقسیم اعداد تواندار آموزش داده شده است.

کسب توانایی در  محاسبات با اعداد تواندار نیز مدنظر مؤلفان کتاب  بوده است. در بخش جذر نیز هدف ارتقاء درك کاربران از مفهوم جذر و کمک به توسعه درك آنها از مفهوم عدد است.

در محاسبه جذر به طور عمده، محاسبه جذر تا یک رقم اعشار است که به شیوه نصف کردن فاصله ها آموزش داده شده و البته این روش در کتاب پایه هفتم طرح نشده است.

در تمام فصل توجه به فرآیند حل مسئله، مسائل بازپاسخ، بدفهمی هاي کاربران، حدس زدن، بررسی کردن، آزمایش کردن و استدلال و گفتمان ریاضی از جمله موضوعات اساسی در فرآیند آموزش است که مدنظر مؤلفا ن بوده است.

بخشی از قسمت جذر نیز به قواعد محاسبه با رادیکالها و نمایش اعداد رادیکالی روي محور اعداد اختصاص داده شده است.